Technical guide on information system audit

This publication would contribute to better understanding and dissemination of information in this cirtical area and members will feel more confident and better equipped to carry out their jobs.

Technical guide on information system audit

Sahitya Bhawan

Sahitya Bhawan

2009

Abstract

Information Technology, in the emerging economic scenario, has risen from a humble role of business enabler to business driver. Enterprises and governments are making increasing use of IT to better manage their activities, manage their core business functionality and offer value added services to their clients. The IT responsiveness and efficiency within the process flow, within the enterprise and with its customers/ vendors are the deciding factors for an organisation to compete and survive in the global village. It is often found that typical IT implementations leave a lot to be desired with respect to necessary checks and balances (controls), efficiency and effectiveness and last, but not the least, disaster recovery planning/ business continuity planning.

This publication would contribute to better understanding and dissemination of information in this critical area and members will feel more confident and better

Citation

Sahitya Bhawan. Technical guide on information system audit, Sahitya Bhawan, 2009.

Collection

Ngành kiểm Toán (7340302)

Related document

Technical guide on information system auditF6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Technical guide on information system audit

F6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

QR code

Technical guide on information system audit

Content

  • Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Thứ Ba, 09:46 29/03/2022

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Thứ Ba, 09:35 29/03/2022

Giáo trình quá trình chuyển khối

Thứ Ba, 09:25 29/03/2022