Technical guide on information system audit

This publication would contribute to better understanding and dissemination of information in this cirtical area and members will feel more confident and better equipped to carry out their jobs.

Technical guide on information system audit

Sahitya Bhawan

Sahitya Bhawan

2009

Abstract

Information Technology, in the emerging economic scenario, has risen from a humble role of business enabler to business driver. Enterprises and governments are making increasing use of IT to better manage their activities, manage their core business functionality and offer value added services to their clients. The IT responsiveness and efficiency within the process flow, within the enterprise and with its customers/ vendors are the deciding factors for an organisation to compete and survive in the global village. It is often found that typical IT implementations leave a lot to be desired with respect to necessary checks and balances (controls), efficiency and effectiveness and last, but not the least, disaster recovery planning/ business continuity planning.

This publication would contribute to better understanding and dissemination of information in this critical area and members will feel more confident and better

Citation

Sahitya Bhawan. Technical guide on information system audit, Sahitya Bhawan, 2009.

Collection

Ngành kiểm Toán (7340302)

Related document

Technical guide on information system auditF6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Technical guide on information system audit

F6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

QR code

Technical guide on information system audit

Content

  • Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Thứ Ba, 09:46 29/03/2022

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Thứ Ba, 09:35 29/03/2022

Giáo trình quá trình chuyển khối

Thứ Ba, 09:25 29/03/2022

Video giới thiệu