Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Introduction to: Life in a Day; Learning Experirnces; Family Ties; The Trouble with Trash; The World in Out Kitchen; Future Living; Exploration and Discovery; Musicians with a Message; Behavior; The Power of Image.

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Mari Vargo, Laurie Blass

National Geographic Learning.

2013

Abstract

"Pathways" is Heinle's new four-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success! With "Pathways" learners: develop academic literacy skills; connect to the real world through National Geographic content; and, achieve academic success. The Student Book helps students achieve academic success in and out of the classroom, supported by content, images, and video from National Geographic. Powered by MyELT, the Online Workbook has both teacher-led and self-study options. It contains all video clips, automatically graded activities, video note-taking capabilities, and speech recognition technology including recorded playback.

(https://www.fahasa.com/)

Contents:

. Unit 1: Life in a Day

. Unit 2: Learning Experiences

. Unit 3: Family Ties

. Unit 4: The Trouble with Trash

. Unit 5: The World in Our Kitchen

. Unit 6: Future Living

. Unit 7: Exploration and Discovery

. Unit 8: Musicians with a Message

. Unit 9: Behavior

. Unit 10: The Power of Image

Citation

Mari Vargo, Laurie Blass.Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking.National Geographic Learning, 2013.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Pathways 1 Reading, Writing and Critical ThinkingAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United StatesEnglish for Life Listening B1
Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking
American Ways: A guide for Foreigners in the United StatesEnglish for Life Listening B1

QR code

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Content

  • Thứ Ba, 13:26 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Thứ Ba, 09:46 29/03/2022