Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận chung về thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh; điều kiện và khả năng đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam; giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Phạm Văn Hùng

Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận chung về thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh; điều kiện và khả năng đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam; giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Cuốn sách được chia thành 4 chương với những nội dung cơ bản:

+ Chương 1: Thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh- một số vấn đề lý luận chung.

+ Chương 2: Điều kiện và khả năng phát triển thực dưỡng ở Việt Nam.

+ Chương 3: Giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Trích dẫn

Phạm Văn Hùng. Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam. Kinh tế quốc dân, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamNhững nguyên lý tiếp thịGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng
Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamNhững nguyên lý tiếp thịGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Mã QR

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Thứ Ba, 09:46 29/03/2022

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Thứ Ba, 09:35 29/03/2022