Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận chung về thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh; điều kiện và khả năng đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam; giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Phạm Văn Hùng

Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận chung về thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh; điều kiện và khả năng đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam; giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Cuốn sách được chia thành 4 chương với những nội dung cơ bản:

+ Chương 1: Thực dưỡng và phát triển kinh tế xanh- một số vấn đề lý luận chung.

+ Chương 2: Điều kiện và khả năng phát triển thực dưỡng ở Việt Nam.

+ Chương 3: Giải pháp đầu tư phát triển thực dưỡng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Trích dẫn

Phạm Văn Hùng. Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam. Kinh tế quốc dân, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamNhững nguyên lý tiếp thịGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng
Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamNhững nguyên lý tiếp thịGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Mã QR

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:12 29/03/2022