Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Hóa học hữu cơ phần bài tập Tập 1 trình bày một số vấn đề về các phương pháp nối mạch cacbon, các phương pháp giảm mạch cacbon, các phản ứng của ankyl và anky halogennua, các phản ứng của hợp chất magie, các phản ứng của muối diazoni, phần bài tập và bài giải.

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Ngô Thị Thuận

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn sách gồm ba phần: trong phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức.

Trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức. Có thể có nhiều cách giải bài tập khác nhau.

Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hoá các trường đại học, ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông trung học cũng như những ai quan tâm đến Hoá học hữu cơ.

Giáo trình được biên soạn gồm 3 phần:

+ Phần 1: Một số vấn đề chung

+ Phần 2: Bài tập

+ Phần 3: Bài giải

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Hóa học hữu cơ phần bài tập Tập 1, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)Giáo trình hóa phân tíchĐộc chất học

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Giáo trình hóa phân tíchĐộc chất học

Mã QR

Hóa học hữu cơ phần bài tập Tập 1

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:27 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Ba, 13:26 29/03/2022

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022