Kiểm nghiệm thuốc

Kiểm nghiệm thuốc trình bày về Đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn

Kiểm nghiệm thuốc

Trần Tích (ch.b)

Nxb. Giáo dục

2013

Tóm tắt

Sách được cấu trúc gồm 22 bài bám sát theo chương trình giáo dục với những nội dung theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng dạy học tích cực.

Nội dung chi tiết:

+ Bài 1. Đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm
+ Bài 2. Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn
+ Bài 3. Phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả
+ Bài 4. Dung dịch chuẩn, dung dịch ion mẫu, thuốc thử, chỉ thị màu thường dùng trong kiểm nghiệm
+ Bài 5. Một số phương pháp phân tích hóa lý dùng trong kiểm nghiệm
+ Bài 6. Xác định giới hạn tạp chất trong thuốc và trong dược liệu
+ Bài 7. Phương pháp chung xác định một số chỉ số vật lý
+ Bài 8. Kiểm nghiệm thuốc bột, thuốc cốm
+ Bài 9. Kiểm nghiệm thuốc viên nang, viên nén
+ Bài 10. Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng
+ Bài 11. Kiểm nghiệm thuốc mỡ, thuốc kem
+ Bài 12. Kiểm nghiệm thuốc đông dược
+ Bài 13. Một số phương pháp sinh học trong kiểm nghiệm thuốc

Thực tập kiểm nghiệm thuốc:

+ Bài 1. Pha dung dịch mẫu, dung dịch chuẩn, thuốc thử
+ Bài 2. Xác định tạp chất trong thuốc
+ Bài 3. Xác định một số chỉ số vật lý của thuốc
+ Bài 4. Kiểm nghiệm thuốc bột orezon
+ Bài 5. Kiểm nghiệm viên nén vitamin C 100g
+ Bài 6. Kiểm nghiệm thuốc tiêm Thiamin Hydroclorid 2.5%, kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol 0.4%
+ Bài 7. Kiểm nghiệm thuốc mỡ tra mắt Tetracyclin 1%
+ Bài 8. Kiểm nghiệm thuốc hoàn nhị trần
+ Bài 9. Kiểm nghiệm bằng phương pháp vi sinh vật.

Trích dẫn

Trần Tích (ch.b). Kiểm nghiệm thuốc, Nxb. Giáo dục, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kiểm nghiệm thuốcPhương pháp phân tích phổ nguyên tửHóa công: cơ sở chuyển khối

Kiểm nghiệm thuốc

Phương pháp phân tích phổ nguyên tửHóa công: cơ sở chuyển khối

Mã QR

Kiểm nghiệm thuốc

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:55 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kiểm nghiệm dược phẩm

Thứ Năm, 08:47 31/03/2022

English for everyone English for grammar guide (Practice book-Level 2 Beginner)

Thứ Năm, 08:34 31/03/2022

Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc có hướng dẫn và lời giải

Thứ Năm, 08:14 31/03/2022

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Thứ Năm, 08:08 31/03/2022

Advanced Grammar In Use (Third Edition)

Thứ Năm, 07:36 31/03/2022