Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

This book is intended to be a high-quality textbook that provides a carefully designed exposition of the important aspects of wireless sensor networks. The text provides thorough coverage of wireless sensor networks, including applications, communication and networking protocols, middleware, security, and management. The book is targeted toward networking professionals, managers, and practitioners who want to understand the benefits of this new technology and plan for its use and deployment.

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Kazem Sohraby; Daniel Minoli; Taieb Znati

A John Wiley & Sons, INC, Publication

2007

Abstract

This book is intended to be a high-quality textbook that provides a carefully designed exposition of the important aspects of wireless sensor networks. The text provides thorough coverage of wireless sensor networks, including applications, communication and networking protocols, middleware, security, and management. The book is targeted toward networking professionals, managers, and practitioners who want to understand the benefits of this new technology and plan for its use and deployment.

The main content of the book consists of eleven chapters:

+ Chapter 1: Introduction and Overview of Wireless Sensor Networks

+ Chapter 2: Applications of Wireless Sensor Networks

+ Chapter 3: Basic Wireless Sensor Technology

+ Chapter 4: Wireless Transmission Technology and Systems

+ Chapter 5: Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks

+ chapter 6: Routing Protocols for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 7: Transport Control Protocols for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 8: Middleware for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 9: Network Management for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 10: Operating Systems for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 11: Performance and Traffic Management

Citation

Kazem Sohraby; Daniel Minoli; Taieb Znati. Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications. A John Wiley & Sons, INC, Publication, 2007.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applicationsCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

QR code

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Content

  • Thứ Năm, 08:08 31/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Advanced Grammar In Use (Third Edition)

Thứ Năm, 07:36 31/03/2022

Giáo trình điện tử công suất (Trần Trọng Minh)

Thứ Năm, 02:37 31/03/2022

Thực tập điện cơ bản

Thứ Năm, 02:06 31/03/2022

Trang bị điện – điện tử máy công nghiệp dùng chung

Thứ Năm, 01:29 31/03/2022

Hương liệu và ứng dụng

Thứ Tư, 17:14 30/03/2022

Video giới thiệu