Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

This book is intended to be a high-quality textbook that provides a carefully designed exposition of the important aspects of wireless sensor networks. The text provides thorough coverage of wireless sensor networks, including applications, communication and networking protocols, middleware, security, and management. The book is targeted toward networking professionals, managers, and practitioners who want to understand the benefits of this new technology and plan for its use and deployment.

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Kazem Sohraby; Daniel Minoli; Taieb Znati

A John Wiley & Sons, INC, Publication

2007

Abstract

This book is intended to be a high-quality textbook that provides a carefully designed exposition of the important aspects of wireless sensor networks. The text provides thorough coverage of wireless sensor networks, including applications, communication and networking protocols, middleware, security, and management. The book is targeted toward networking professionals, managers, and practitioners who want to understand the benefits of this new technology and plan for its use and deployment.

The main content of the book consists of eleven chapters:

+ Chapter 1: Introduction and Overview of Wireless Sensor Networks

+ Chapter 2: Applications of Wireless Sensor Networks

+ Chapter 3: Basic Wireless Sensor Technology

+ Chapter 4: Wireless Transmission Technology and Systems

+ Chapter 5: Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks

+ chapter 6: Routing Protocols for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 7: Transport Control Protocols for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 8: Middleware for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 9: Network Management for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 10: Operating Systems for Wireless Sensor Networks

+ Chapter 11: Performance and Traffic Management

Citation

Kazem Sohraby; Daniel Minoli; Taieb Znati. Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications. A John Wiley & Sons, INC, Publication, 2007.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applicationsCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

QR code

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Content

  • Thứ Năm, 08:08 31/03/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Advanced Grammar In Use (Third Edition)

Thứ Năm, 07:36 31/03/2022

Giáo trình điện tử công suất (Trần Trọng Minh)

Thứ Năm, 02:37 31/03/2022

Thực tập điện cơ bản

Thứ Năm, 02:06 31/03/2022

Trang bị điện – điện tử máy công nghiệp dùng chung

Thứ Năm, 01:29 31/03/2022

Hương liệu và ứng dụng

Thứ Tư, 17:14 30/03/2022

Video giới thiệu