Hóa công: cơ sở chuyển khối

Hóa công cơ sở chuyển khối trình bày Nhập môn khuếch tán và vận chuyển khối, các phương trình cơ bản của vận chuyển khối, khối vận chuyển khối trong lớp biến chẩy tầng.. tháp chuyển khối loại đệm

Hóa công: cơ sở chuyển khối

Nguyễn Hữu Tùng, Trần Trung Kiên

Nxb. Bách khoa Hà Nội

2016

Tóm tắt

Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên, các kỹ sư ngành Kỹ thuật hóa chất, cũng như cho các độc giả làm việc trong lĩnh vực vận chuyển khối và các lĩnh vực liên quan.

Cuốn sách được sắp xếp theo trình tự bắt đầu từ phần các kiến thức cơ bản của các hiện tượng vận chuyển, sau đó một cách có hệ thống và từng bước một tiến đến phần ứng dụng cụ thể thông qua việc xem xét các quá trình tách thực tế. Các phương trình và các công thức ở đây được mô tả và giải thích một cách chi tiết trên cơ sở các giả thiết chính đã được chấp nhận, đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế của phần lý thuyết trong ứng dụng thực tế. Trong cuốn sách này, việc so sánh các kết quả lý thuyết với kết quả tính toán hoặc với các số liệu thực nghiệm thường xuyên được tiến hành và ở mức độ cao nhất có thể. Trong từng chương của cuốn sách đều có dẫn các ví dụ nhằm giúp độc giả hiểu được cách tiếp cận với các bài toán thực tế của vận chuyển khối một cách thuận lợi nhất.

Nội dung cuốn sách gồm 11 chương:

+ Chương 1: Nhập môn

+ Chương 2: Khuếch tán và vận chuyển khối

+ Chương 3: Các phương trình cơ bản của vận chuyển khối

+ Chương 4: Vận chuyển khối trong lớp biên chảy tầng

+ Chương 5: Vận chuyển nhiệt và vận chuyển khối ở chế độ chảy màng biên trong ống tròn

+ Chương 6: Chuyển động, vận chuyển nhiệt và vận chuyển khối của các hạt

+ Chương 7: Vận chuyển khối của giọt và của bọt

+ Chương 8: Các hiện tượng vận chuyển xoáy

+ Chương 9: Bốc hơi và ngưng tụ

+ Chương 10: Chuyển khối trong quá trình chưng cất

+ Chương 11: Tháp chuyển khối loại đệm

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Tùng, Trần Trung Kiên. Hóa công cơ sở chuyển khối, Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Hóa công: cơ sở chuyển khốiGiáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình hóa vô cơ

Hóa công: cơ sở chuyển khối

Giáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình hóa vô cơ

Mã QR

Hóa công: cơ sở chuyển khối

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:02 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập cơ học. Tập 1 Tĩnh học và động học

Thứ Ba, 13:55 29/03/2022

Hóa học vô cơ (Tập 3)

Thứ Ba, 13:54 29/03/2022

Accounting information systems 10th Edition

Thứ Ba, 13:53 29/03/2022

Hóa học vô cơ (Tập 2)

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022