Hóa học vô cơ (Tập 3)

Hóa học vô cơ Tập 3 trình bày Các kiến thức cơ bản về phức chất: cấu tạo của phức chất, các tính chất lí hoá của phức chất, sự phân li của phức chất... Giới thiệu về một số nguyên tố hoá học chuyển tiếp: các nguyên tố nhóm IIIB, IVB, VB, VIB..

Hóa học vô cơ (Tập 3)

Hoàng Nhâm

Nxb. Giáo dục

2002

Tóm tắt

Hóa học vô cơ tập 3 của Hoàng Nhâm. Xét những đơn chất và hợp chất của các nguyên tố chuyển tiếp theo thứ tự của các nhóm nguyên tố d đến các nguyên tố f và một số vấn đề lý thuyết có liên quan nhiều với nguyên tố chuyển tiếp là hóa học các phức chất và hóa sinh học vô cơ.

Nội dung cuốn sách gồm 12 chương:

+ Chương 1: Phức chất

+ Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB,
+ Chương 3: Nhóm IVB
+ Chương 4: Nhóm VB
+ Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB
+ Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB
+ Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB.Họ sắt
+ Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIII. Họ Platin
+ Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB
+ Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB
+ Chương 11: Các nguyên tố lantanoit
+ Chương 12: Các nguyên tố actinoit

Trích dẫn

Hoàng Nhâm. Hóa học vô cơ tập 3, Nxb. Giáo dục, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học vô cơ (Tập 3)Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫuGiáo trình Kỹ thuật phản ứng

Hóa học vô cơ (Tập 3)

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫuGiáo trình Kỹ thuật phản ứng

Mã QR

Hóa học vô cơ Tập 3

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:54 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Accounting information systems 10th Edition

Thứ Ba, 13:53 29/03/2022

Hóa học vô cơ (Tập 2)

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Hóa học vô cơ (tập 1)

Thứ Ba, 13:39 29/03/2022

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Thứ Ba, 13:27 29/03/2022