Accounting information systems 10th Edition

Introduce the most up-to-date coverage of today's accounting information systems and related technologies with Hall's Accounting information systems , 10E.

Accounting information systems

James A.Hall

Cengage

2018

Abstract

Introduce the most up-to-date coverage of today's accounting information systems and related technologies with Hall's ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS, 10E. This leading text features an early presentation of the transaction cycle with emphasis on ethics, fraud, and the modern manufacturing environment. Content focuses on the needs and responsibilities of accountants as systems designers and auditors and discusses Sarbanes-Oxley as it affects internal controls and other topics. Students examine the risks and advantages of IT outsourcing, including cloud-based options. The author also addresses accounting issues related to big-data analytics. Updates to the transaction cycle and business processes coverage are reinforced by new internal control cases. Students examine the risks and control issues related to accounting systems that occur in both manual and automation technology today.

Contents of the book:

+ Part I: Overview of Accounting Information Systems .

+ Part II: Transaction Cycles and Business Processes

+ Part III: Advanced Technologies in Accounting Information.

+ Part IV: Systems Development Activities

+ Part V:Computer Controls and IT Auditing

Citation

James A.Hall. Accounting information systems , Cengage, 2018

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Accounting information systems Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)F6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BP

Accounting information systems

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)F6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BP

QR code

Accounting information systems

Content

  • Thứ Ba, 13:53 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa học vô cơ (Tập 2)

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Hóa học vô cơ (tập 1)

Thứ Ba, 13:39 29/03/2022

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Thứ Ba, 13:27 29/03/2022

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Ba, 13:26 29/03/2022