Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Introduction to: Business; Cultural Studies; Sociology; Physiology; psychology; philosophy; behavioral science; philosophy; behavioral Science; Psychology

Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Jaimie Scanlon

Oxford University Press

2015

Abstract

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically.

With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever.

Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals.

And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom.

(https://www.amazon.com/)

Contents:

. Unit 1: Business

. Unit 2: Cultural Studies

. Unit 3: Sociology

. Unit 4: Physiology

. Unit 5: Psychology

. Unit 6: Philosophy

. Unit 7: Behavioral Science

. Unit 8: Psychology

Citation

Jaimie Scanlon.Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking.Oxford University Press, 2015.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Q:Skills for Success 1 Listening and SpeakingEnglish for Life Listening B1Real Listening and Speaking 2
Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking
English for Life Listening B1Real Listening and Speaking 2

QR code

Q:Skills for Success 1 Listening and Speaking

Content

  • Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa học vô cơ (tập 1)

Thứ Ba, 13:39 29/03/2022

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Thứ Ba, 13:27 29/03/2022

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Ba, 13:26 29/03/2022

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022