Bài tập cơ học. Tập 1 Tĩnh học và động học

Cơ học là một trong những môn học trọng điểm của các trường đại học kỹ thuật, nó cung cấp những kiến thức nền tảng cho các môn kĩ thuật cơ sở và kĩ thuật chuyên ngành. Việc giải các bài tập Cơ học đối với sinh viên gặp nhiều khó khăn bởi vì các bài tập này là những mô hình được xây dựng từ các bài toán kĩ thuật. Vì vậy để giải chúng không những phải nắm vững kiến thức về toán học và cơ học mà còn phải biết phân tích bài toán để chọn phương hướng giải quyết cùng với phương pháp giải.

Bài tập cơ học. Tập 1 Tĩnh học và động học

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình

Giáo dục

2007

Tóm tắt

Cơ học là một trong những môn học trọng điểm của các trường đại học kỹ thuật, nó cung cấp những kiến thức nền tảng cho các môn kĩ thuật cơ sở và kĩ thuật chuyên ngành.

Việc giải các bài tập Cơ học đối với sinh viên gặp nhiều khó khăn bởi vì các bài tập này là những mô hình được xây dựng từ các bài toán kĩ thuật. Vì vậy để giải chúng không những phải nắm vững kiến thức về toán học và cơ học mà còn phải biết phân tích bài toán để chọn phương hướng giải quyết cùng với phương pháp giải.

Cuốn sách chia làm 2 phần:

+ Phần 1: Tĩnh học

+ Phần 2: Động học

Trích dẫn

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình. Bài tập cơ học Tập 1 Tĩnh học và động học. Giáo dục, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ học Tập 1 Tĩnh học và động họcNguyên lý máy (Tập 1)Giáo trình Cảm biến công nghiệp
Bài tập cơ học Tập 1 Tĩnh học và động họcNguyên lý máy (Tập 1)Giáo trình Cảm biến công nghiệp

Mã QR

Bài tập cơ học Tập 1 Tĩnh học và động học

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:55 29/03/2022