Kiểm nghiệm dược phẩm

Kiểm nghiệm dược phẩm trình bày Đại cương kiểm nghiệm thuốc bằng các phương pháp hóa học, các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc, kiểm nghiệm các dạng bào chế, độ ổn định và tuổi thọ của thuốc

Kiểm nghiệm dược phẩm

Trần Tử An (ch.b)

Nxb. Y học

2017

Tóm tắt

Trong thực hành kiểm nghiệm dược phẩm người ta sử dụng hầu hết các kỹ thuật phân tích, các phép đo vật lý như đo điểm chảy, điểm sôi, chỉ số khúc xạ, áp suất thẩm thấu…Tuy nhiên, trong giáo trình vật lý năm thứ nhất, các nội dung này đã được trình bày chi tiết cả lý thuyết và thực hành. Vì vậy các nội dung trên không đưa vào chương trình kiểm nghiệm thực phẩm. Các phương pháp hóa học và hóa lý được sử dụng rất phổ biến: từ loại thực hành đơn giản như chuẩn độ thể tích, so màu, đến những loại đòi hỏi các thiết bị hiện đại như sắc ký, quang phổ, khối phổ…Nhưng với thời lượng là 2 đơn vị học trình lý thuyết cho sinh viên năm thứ 4 nên mục tiêu môn học được hạn chế ở 2 vấn đề:

Thứ nhất, Giải thích dược nguyên lý của một số phương pháp hóa học, hóa lý và vi sinh thường dùng trong kiểm nghiệm.

Thứ hai, Trình bày được hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vị trí của công tác kiểm nghiện trong hệ thống này.

Nội dung tài liệu gồm 6 chương:

+ Chương 1. ĐẠI CƯƠNG

+ Chương 2. KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

+ Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG KIỂM NGHIỆM THUỐC

+ Chương 4. KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

+ Chương 5. KIỂM NGHIỆM CÁC DẠNG BÀO CHẾ

+ Chương 6. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ TUỔI THỌ CỦA THUỐC

Trích dẫn

Trần Tử An (ch.b). Kiểm nghiệm dược phẩm , Nxb. Y học, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kiểm nghiệm dược phẩmAnalytical ElectrochemistryHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Kiểm nghiệm dược phẩm

Analytical ElectrochemistryHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Mã QR

Kiểm nghiệm dược phẩm

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:47 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

English for everyone English for grammar guide (Practice book-Level 2 Beginner)

Thứ Năm, 08:34 31/03/2022

Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc có hướng dẫn và lời giải

Thứ Năm, 08:14 31/03/2022

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Thứ Năm, 08:08 31/03/2022

Advanced Grammar In Use (Third Edition)

Thứ Năm, 07:36 31/03/2022

Giáo trình điện tử công suất (Trần Trọng Minh)

Thứ Năm, 02:37 31/03/2022