Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Trình bày lí thuyết quá trình xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí. Các mô hình hoá qúa trình xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí và kị khí. Xác định thông số của mô hình động học xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học, bằng hoạt tính

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

Nxb. Khoa học kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Ngày nay, tốc độ tăng trường kinh tế ngày một cao hơn, việc sử dụng tài nguyên cũng tăng hơn, đặc biệt là nhu cầu về nước. Nhu cầu về nước ngày càng tăng, lượng nước thải sinh hoạt và lượng nước thải công nghiệp đã và đang gây ô nhiễm đáng kể nếu chưa xử lý mà thải ra môi trường. Do đó, không chỉ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (xử lý bằng vi sinh) mà còn sử dụng các loại hóa chất khác. Xử lý nước thải là loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi nước bằng các phương pháp vật lý, hóa học, và phương pháp sinh học để đưa nước thải thành chất lỏng không độc hại với môi trường. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý nước thải. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là phương pháp được rất nhiều người quan tâm và sử dụng nhiều. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học giúp giảm khả năng tái ô nhiễm môi trường, điều có thể xảy ra khi sử dụng các biện pháp khác. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đóng vai trò rất lớn, quyết định quy mô, chi phí đầu tư so với phương pháp vật lý và phương pháp hóa học.

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:

+ Chương 1: Trình bày lý thuyết quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí

+ Chương 2: Trình bày mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí

+ Chương 3: Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí

+ Chương 4: Xác định các thông số của mô hình động học xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

+ Chương 5: Sử dụng mạng nozon trong phân tích và dự báo quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải. Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh họcLiên quan cấu trúc và tác dụng sinh họcKhoáng vật học Silicat

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh họcKhoáng vật học Silicat

Mã QR

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Nội dung

  • Thứ Hai, 07:59 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Practice Tests for IELTS 2

Thứ Hai, 07:57 04/04/2022

Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Thứ Sáu, 16:19 01/04/2022

Cấu kiện điện tử

Thứ Sáu, 16:02 01/04/2022

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải

Thứ Sáu, 15:57 01/04/2022

Conference Interpreting - A student’s practice book

Thứ Sáu, 15:54 01/04/2022

Video giới thiệu