Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Q: Skills for Success Second Edition helps students to get ready for academic success. Enhanced skills support provides four extra pages of reading or listening comprehension in every unit, deepening students’ understanding of the unit topic and better preparing them for the unit assignment

Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Susan Earle – Carlin

Oxford University Press

2015

Abstract

Q: Skills for Success Second Edition helps students to get ready for academic success. Enhanced skills support provides four extra pages of reading or listening comprehension in every unit, deepening students’ understanding of the unit topic and better preparing them for the unit assignment. A greater variety of activities encourages students to use critical thinking skills, such as making inferences or synthesizing information from different texts.

In the Listening and Speaking strand, the new note-taking skills section provides focused practice on this essential skill in every unit. And the writing syllabus in Reading and Writing has been extended and improved to help students progress from writing coherent sentences to structuring a full essay. The new online Writing Tutor supports students to write independently.

(https://tiki.vn/)

Contents:

. Unit 1: Psychology

. Unit 2: Education

. Unit 3: Psychology

. Unit 4: International Relations

. Unit 5: Sociology

. Unit 6: Marketing

. Unit 7: Cultural Studies

. Unit 8: Environmental Studies

Citation

Susan Earle – Carlin. Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking. Oxford University Press, 2015.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Q:Skills for Success 5 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 2 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 1 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 2 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 1 Listening and Speaking

QR code

Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Content

  • Thứ Sáu, 16:19 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Cấu kiện điện tử

Thứ Sáu, 16:02 01/04/2022

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải

Thứ Sáu, 15:57 01/04/2022

Conference Interpreting - A student’s practice book

Thứ Sáu, 15:54 01/04/2022

The presentation lab : Learn the formula behind powerful presentations

Thứ Sáu, 15:13 01/04/2022

English for Exam. Writing for IELTS

Thứ Sáu, 15:00 01/04/2022

Video giới thiệu