Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn của nước sông hồ; Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ; Chuyển hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ; Tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh; Khả năng pha loãng để đồng hóa nước sông hồ là tổng hợp tương tác hóa học và tự làm sạch hóa sinh; Tác động tổ hợp của nước thải qua số cửa thải bất kỳ ra sông hồ; Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn.

Sách cung cấp nền tảng về chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng nước sông hồ, khả năng tự làm sạch, sự ảnh hưởng của nước thải với sông, hồ và cách quản lý.

Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hoá sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

Cuốn sách gồm bảy chương:

+ Chương 1. Chất lượng nước sông hồ và tiéu chuàn của nước sông hồ

+ Chương 2. Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ

+ Chương 3. Chuyển hoá các chất ồ nhiễm trong sông hồ

+ Chương 4. Tự tàm sạch bằng phương pháp hồa sinh

+ Chương 5. Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa hục và sinh học

+ Chương 6. Tác dộng tố hợp của nước thúi qua su cưa thải bát kỳ ra sông hồ

+ Chương 7. Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ. Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước Hóa học và công nghệ sản xuất xi măngCationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Hóa học và công nghệ sản xuất xi măngCationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Mã QR

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:24 23/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Giáo trình Lý thuyết màu sắc, nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm

Thứ Bảy, 14:01 25/06/2022

Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết

Thứ Bảy, 11:11 25/06/2022

Mây đầu ô; Thơ văn Quang Dũng; Nhà đồi: Thơ, Bút ký

Thứ Bảy, 10:38 25/06/2022

Hoa trong cây; Những điều cùng đến; Vết thời gian: Thơ

Thứ Bảy, 10:22 25/06/2022

Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại: Lý luận phê bình

Thứ Bảy, 10:05 25/06/2022

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Thứ Năm, 15:16 23/06/2022

Một số phương pháp phân tích môi trường

Thứ Năm, 15:05 23/06/2022

Giáo trình Phân tích môi trường

Thứ Năm, 14:43 23/06/2022

Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình

Thứ Năm, 14:40 23/06/2022

Nói tiếng Anh theo chủ đề

Thứ Năm, 14:38 23/06/2022

Video giới thiệu