Giáo trình Phân tích môi trường

Mở đầu; Độ chính xác và độ tin cậy của phép phân tích; Một số phương pháp dùng trong phân tích môi trường; Phương pháp trắc quang; Phương pháp điện hóa; Các phương pháp phân tích sắc ký; Các loại nước và các phương pháp phân tích nước; Phân tích đất; Phân tích khí; Các thông số ô nhiễm cần kiểm soát; Xử lý số liệu thống kê trong môi trường; Thực hành phân tích trong phòng thí nghiệm

Giáo trình Phân tích môi trường

Nguyễn Tuấn Anh (cb)

Nxb. Nông nghiệp

2008

Tóm tắt

Giáo trình Phân Tích Môi Trường – TS. Nguyễn Tuấn Anh là giáo trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phổ biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu và đánh giá kết quả của các số liệu phân tích cho sinh viên chuyên nghành khoa học môi trường. Giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý môi trường, những kỹ thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm khoa học đất, sinh học, hóa học và môi trường.

Nội dung gồm 3 phần và 11 chương:

+ Phần 1: Những vấn đề chung

+ Phần 2: Một số phương pháp dùng trong phân tích môi trường

+ Phần 3: Thực hành.

Trích dẫn

Nguyễn Tuấn Anh (cb). Giáo trình Phân tích môi trường, Nxb. Nông nghiệp, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phân tích môi trườngĂn mòn và bảo vệ kim loạiSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Giáo trình Phân tích môi trường

Ăn mòn và bảo vệ kim loạiSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Mã QR

Giáo trình Phân tích môi trường

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:43 23/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình

Thứ Năm, 14:40 23/06/2022

Nói tiếng Anh theo chủ đề

Thứ Năm, 14:38 23/06/2022

Đường trường; Đường trường khuất khúc: Tiểu thuyết

Thứ Năm, 14:13 23/06/2022

Các câu hỏi thi nói tiếng anh chứng chỉ ABC và các chủ đề thảo luận nhóm & câu lạc bộ

Thứ Năm, 13:56 23/06/2022

Hệ thống quy định pháp luật về lao động: Các quy định pháp luật về lao động có yếu tố nước ngoài

Thứ Năm, 13:50 23/06/2022