Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Nội dung tài liệu liên quan đến các vấn đề: Sự dẫn điện của dung dịch chất điện li; Thế điện cực và sức điện động của pin điện; Giản đồ thế điện cực -pH; Ăn mòn điện hóa; Các dạng ăn mòn; Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa; Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Trịnh Xuân Sén

Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội

2006

Tóm tắt

Ăn mòn và bảo vệ kim loại là một ngành khoa học có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: kim loại học, hóa lí, hóa phân tích, hóa polime, hóa môi trường, hóa silicat…Giáo trình được soạn thảo ngắn gọn, súc tích nhằm giúp cho sinh viên và giáo viên dễ đọc và nắm bắt được vấn đề một cách dễ dàng.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Phần mở đầu

+ Chương 2: Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li

+ Chương 3: Thế điện cực và sức điện động của pin điện

+ Chương 4: Giản đồ thế điện cực -pH

+ Chương 5: Ăn mòn điện hóa học

+ Chương 6: Các dạng ăn mòn

+ Chương 7: Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa

+ Chương 8: Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại.

Trích dẫn

Trịnh Xuân Sén. Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Ăn mòn và bảo vệ kim loạiSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Mã QR

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:45 22/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Chemical Process Engineering: Desgin and economics

Thứ Tư, 14:38 22/06/2022

Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô

Thứ Tư, 14:35 22/06/2022

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Thứ Tư, 14:30 22/06/2022

Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng

Thứ Tư, 14:20 22/06/2022

Lý thuyết và kỹ thuật Vi ba

Thứ Tư, 14:18 22/06/2022