Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Nội dung tài liệu liên quan đến các vấn đề: Sự dẫn điện của dung dịch chất điện li; Thế điện cực và sức điện động của pin điện; Giản đồ thế điện cực -pH; Ăn mòn điện hóa; Các dạng ăn mòn; Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa; Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Trịnh Xuân Sén

Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội

2006

Tóm tắt

Ăn mòn và bảo vệ kim loại là một ngành khoa học có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: kim loại học, hóa lí, hóa phân tích, hóa polime, hóa môi trường, hóa silicat…Giáo trình được soạn thảo ngắn gọn, súc tích nhằm giúp cho sinh viên và giáo viên dễ đọc và nắm bắt được vấn đề một cách dễ dàng.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Phần mở đầu

+ Chương 2: Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li

+ Chương 3: Thế điện cực và sức điện động của pin điện

+ Chương 4: Giản đồ thế điện cực -pH

+ Chương 5: Ăn mòn điện hóa học

+ Chương 6: Các dạng ăn mòn

+ Chương 7: Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa

+ Chương 8: Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại.

Trích dẫn

Trịnh Xuân Sén. Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Ăn mòn và bảo vệ kim loạiSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Mã QR

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:45 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Chemical Process Engineering: Desgin and economics

Thứ Tư, 14:38 22/06/2022

Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô

Thứ Tư, 14:35 22/06/2022

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Thứ Tư, 14:30 22/06/2022

Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng

Thứ Tư, 14:20 22/06/2022

Lý thuyết và kỹ thuật Vi ba

Thứ Tư, 14:18 22/06/2022

Video giới thiệu