Chemical Process Engineering: Desgin and economics

The Structure of Processes and Process Engineering; Production and Capital Cost Estimation; Process Circuit Analysis; Process Heat Transfer; Compressors, Pumps, and Turbines; Separator Design; Reactor Design; Design of Flow Systems

Chemical Process Engineering: Desgin and economics

Harry Silla

Nxb. Marcel Dekker, Inc

2003

Abstract

This illustrative reference presents a systematic approach to solving design problems by listing the needed equations, calculating degrees-of-freedom, developing calculation procedures to generate process specifications, and sizing equipment. Containing over thirty detailed examples of calculation procedures, the book tabulates numerous easy-to-follow calculation procedures as well as the relationships needed for sizing commonly used equipment. "Chemical Process Engineering" emphasizes the evaluation and selection of equipment by considering its mechanical design and encouraging the selection of standard-size equipment offered by manufacturers to lower costs.

Citation

Harry Silla. Chemical Process Engineering Desgin and economics, Marcel Dekker, Inc, 2003.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Chemical Process Engineering: Desgin and economicsNhiên liệu sạchModern Analytical Chemistry

Chemical Process Engineering: Desgin and economics

Nhiên liệu sạchModern Analytical Chemistry

QR code

Chemical Process Engineering: Desgin and economics

Content

  • Thứ Tư, 14:38 22/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô

Thứ Tư, 14:35 22/06/2022

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Thứ Tư, 14:30 22/06/2022

Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng

Thứ Tư, 14:20 22/06/2022

Lý thuyết và kỹ thuật Vi ba

Thứ Tư, 14:18 22/06/2022

Động lực học ô tô

Thứ Tư, 14:16 22/06/2022