Động lực học ô tô

Cuốn sách gồm 6 chương trình bày nội dung: Tổng quan động lực học ô tô; Động lực học bánh xe đàn hồi; Động lực học phương thẳng đứng; Động lực học phương dọc; Động lực học ngang ô tô; Động lực học tích hợp.

Động lực học ô tô

Võ Văn Hường

GDVN

2014

Tóm tắt

"Động lực học Ô tô" tên tiếng Anh là "Dynamics of Vehicle" đã có lịch sử phát triển gần 100 năm nhưng phát triển mạnh mẽ vào những năm 1970 trong xu thê phát triển ô tô và các cụm ô tô cơ điện tử. Do đó , phát triển động lực học ô tô như một nhu cầu cấp bách trong xu thế nâng cao chất lượng ô tô như một thước đo sự phát triển xã hội.
Cuốn sách gồm 6 chương là phức tạp về toán học, cơ học cũng như các quá trình vật lý tương tác trong hệ thống ô tô và ô tô với môi trường dưới sự tác động ngẫu nhiên của lái xe. Đây là cuốn sách đầu tiên về lĩnh vực này được trình bày ở Việt Nam.

- Chương 1: Tổng quan động lực học ô tô

- Chương 2: Động lực học bánh xe đàn hồi

- Chương 3: Động lực học phương thẳng đứng

- Chương 4: Động lực học phương dọc

- Chương 5: Động lực học ngang ô tô

- Chương 6: Động lực học tích hợp

Trích dẫn

Võ Văn Hường, Động lực học ô tô, GDVN, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Công nghệ Ô tô

Tài liệu liên quan

Động lực học ô tôĐộng lực học cơ sở. Tập 1The Motor Vehicle
Động lực học ô tôĐộng lực học cơ sở tập 1

The Motor Vehicle

Mã QR

Động lực học ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:16 22/06/2022