Động lực học ô tô

Cuốn sách gồm 6 chương trình bày nội dung: Tổng quan động lực học ô tô; Động lực học bánh xe đàn hồi; Động lực học phương thẳng đứng; Động lực học phương dọc; Động lực học ngang ô tô; Động lực học tích hợp.

Động lực học ô tô

Võ Văn Hường

GDVN

2014

Tóm tắt

"Động lực học Ô tô" tên tiếng Anh là "Dynamics of Vehicle" đã có lịch sử phát triển gần 100 năm nhưng phát triển mạnh mẽ vào những năm 1970 trong xu thê phát triển ô tô và các cụm ô tô cơ điện tử. Do đó , phát triển động lực học ô tô như một nhu cầu cấp bách trong xu thế nâng cao chất lượng ô tô như một thước đo sự phát triển xã hội.
Cuốn sách gồm 6 chương là phức tạp về toán học, cơ học cũng như các quá trình vật lý tương tác trong hệ thống ô tô và ô tô với môi trường dưới sự tác động ngẫu nhiên của lái xe. Đây là cuốn sách đầu tiên về lĩnh vực này được trình bày ở Việt Nam.

- Chương 1: Tổng quan động lực học ô tô

- Chương 2: Động lực học bánh xe đàn hồi

- Chương 3: Động lực học phương thẳng đứng

- Chương 4: Động lực học phương dọc

- Chương 5: Động lực học ngang ô tô

- Chương 6: Động lực học tích hợp

Trích dẫn

Võ Văn Hường, Động lực học ô tô, GDVN, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Công nghệ Ô tô

Tài liệu liên quan

Động lực học ô tôĐộng lực học cơ sở. Tập 1The Motor Vehicle
Động lực học ô tôĐộng lực học cơ sở tập 1

The Motor Vehicle

Mã QR

Động lực học ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:16 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Giáo trình Công nghệ sản xuất gốm sứ

Thứ Tư, 14:12 22/06/2022

Công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ

Thứ Tư, 14:05 22/06/2022

Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học

Thứ Tư, 14:00 22/06/2022

Kỹ thuật sản xuất gốm sứ

Thứ Tư, 13:56 22/06/2022

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Thứ Tư, 13:47 22/06/2022

Video giới thiệu