Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Phản ứng giữa các pha rắn; Phương pháp gốm truyền thống; Các phương pháp Precursor; Phương pháp SOL-GEL; Phương pháp kết tinh; Phản ứng xâm nhập ( phản ứng bánh kẹp) và phản ứng trao đổi ion như là 1 phương pháp điều chế chất rắn mới trên cơ sở cấu trức đã có sẵn; Các phương pháp điện hóa, các phương pháp hóa học mềm (Soft chmistry) để tổng hợp vật liệu; Các phương pháp sử dụng áp suất cao và phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp gốm; Các phương pháp tổng hợp gốm có sử dụng pha hơi; Các phương pháp nuôi đơn tinh thể; Kết khối (Clinkering, Sintering)

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Phan Văn Tường

Nxb. Đh Quốc gia Hà Nội

2007

Tóm tắt

Tổng hợp Vật liệu là một công việc tiến hành thường xuyên trong các phòng thí nghiệm Hoá chất rắn, Vật lý chất rắn,... Tài liệu nhỏ này nhằm cung cấp một số nét cơ bản về lý thuyết phản ứng giữa các pha rắn ở nhiệt độ cao là kiến thức rất cần thiết lúc bắt tay vào tiến hành tổng hợp vật liệu, đồng thời giới thiệu một cách sơ lược có tính chất gợi ý các phương pháp tổng hợp vật liệu khác nhau. Độc giả nào quan tâm đến phương pháp cụ thể xin đọc kỹ hơn trong tài liệu tham khảo.

Nội dung gồm

+ Chương 1: Phản ứng giữa các pha rắn

+ Chương 2: Phương pháp gốm truyền thống

+ Chương 3: Các phương pháp Precursor

+ Chương 4: Phương pháp Sol - Gel

+ Chương 5: Phương pháp kết tinh

+ Chương 6: Phản ứng xâm nhập và phản ứng trao đổi ion như là một phương pháp điều chế chất rắn mới trên cơ sở cấu trúc đã có sẵn

+ Chương 7: Các phương pháp điện hóa, các phương pháp hóa học mềm

+ Chương 8: Các phương pháp sử dụng áp suất và phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp gốm

+ Chương 9: Các phương pháp tổng hợp gốm có sử dụng pha hơi

+ Chương 10: Các phương pháp nuôi đơn tinh thể

+ Chương 11: Kết khối.

Trích dẫn

Phan Văn Tường. Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm, Nxb. Đh Quốc gia Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốmGreen chemistry: Theory and PracticeCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Green chemistry: Theory and PracticeCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

Mã QR

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:47 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tự động hóa PLC S7-300 với tia Portal

Thứ Tư, 13:42 22/06/2022

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Thứ Tư, 13:25 22/06/2022

Giáo trình Thực tập Hóa lý

Thứ Tư, 13:12 22/06/2022

Programming in C#.NET

Thứ Tư, 11:13 22/06/2022

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Tư, 10:55 22/06/2022

Video giới thiệu