Programming in C#.NET

This texbook is  intended for use in an introductory programming course, which assumes no prior knowledge of computer programming. Thw later chapters are also appropriate for professional programmers who are learning a new language to upgrade their skills. This text assumes that the student is familiar with the windows operating environment and can use an internet browser application.

Programming in C#.NET

Julia Case Bradley; Anita C. Millspaugh

Mc Graw Hill

2004

Abstract

This texbook is intended for use in an introductory programming course, which assumes no prior knowledge of computer programming. Thw later chapters are also appropriate for professional programmers who are learning a new language to upgrade their skills. This text assumes that the student is familiar with the windows operating environment and can use an internet browser application.

The content of this book includes: Introduction to programming and C#. Control skills. Variables, constants, and calculations. Decisions and conditions. Menus, dialog boxes and methods. How to create object-oriented programming. Lists, loops, and arrays. Programming Web forms. Access the database. Stores databases and objects. Graphics and animation.

Citation

Julia Case Bradley; Anita C. Millspaugh. Programming in C#.NET. Mc Graw Hill, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Programming in C#.NETFundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)Fundamentals of multimedia

Programming in C#.NET

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Fundamentals of multimedia

QR code

Programming in C#.NET

Content

  • Thứ Tư, 11:13 22/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Tư, 10:55 22/06/2022

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Thứ Tư, 10:40 22/06/2022

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Thứ Tư, 10:17 22/06/2022

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 10:05 22/06/2022