Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Giới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính; phân tích hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính; kiểm tra báo cáo tài chính; thánh tra báo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Phạm Đức Cường

Tài chính

2018

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Giới thiệu về báo cáo tài chính
+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán
+ Chương 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Chương 5: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính
+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính
+ Chương 7: Kiểm tra báo cáo tài chính
+ Chương 8: Thanh tra báo cáo tài chính
+ Chương 9: Kiểm toán báo cáo tài chính.

Trích dẫn

Phạm Đức Cường. Báo cáo tài chính trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán. Tài chính, 2018

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánCornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánCornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Mã QR

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Thương mại điện tử hiện đại: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Giáo trình kế toán tài chính: Quyển 1

Thứ Tư, 09:13 22/06/2022

Grammar Express for self - study and classoom use

Thứ Tư, 08:56 22/06/2022