Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Giới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính; phân tích hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính; kiểm tra báo cáo tài chính; thánh tra báo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Phạm Đức Cường

Tài chính

2018

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Giới thiệu về báo cáo tài chính
+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán
+ Chương 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Chương 5: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính
+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính
+ Chương 7: Kiểm tra báo cáo tài chính
+ Chương 8: Thanh tra báo cáo tài chính
+ Chương 9: Kiểm toán báo cáo tài chính.

Trích dẫn

Phạm Đức Cường. Báo cáo tài chính trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán. Tài chính, 2018

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánCornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánCornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Mã QR

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Thương mại điện tử hiện đại: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Giáo trình kế toán tài chính: Quyển 1

Thứ Tư, 09:13 22/06/2022

Grammar Express for self - study and classoom use

Thứ Tư, 08:56 22/06/2022

Video giới thiệu