Giáo trình kế toán tài chính: Quyển 1

Giáo trình làm rõ cách thức ghi nhận, đánh giá, phân tích bản chất của một giao dịch kinh doanh cần được xử lý trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp

Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 ( Nguyễn Hữu Ánh)

Nguyễn Hữu Ánh ( Ch.b)

ĐHKTQD

2020

Tóm tắt

Giáo trình kế toán tài chính được thiết kế theo hướng trang bị những kiến thức kế toán cốt lõi và chuyên sâu, phục vụ cho việc xác định đo lường, ghi nhận, lập và phân tích báo cáo tài chính, cung cấp thông tin hữu ích về đối tượng cụ thể của kế toán…

Cuốn sách này sẽ làm rõ cách thức ghi nhận, đánh giá, phân tích bản chất của một giao dịch kinh doanh cần được xử lý trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. "Giáo trình kế toán tài chính" với cách tiếp cận hoàn toàn mới so với các sách tham khảo, chuyên khảo và giáo trình về kế toán tài chính trước đây và hiện này sẽ trang bị năng lực tư duy khoa học và logic cho sinh viên và bạn đọc.

Trong mỗi chương của giáo trình gồm 2 phần chính: Khối lượng kiến thức kế toán tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ( International Financial Reporting Standard – IFRS) và nội dung kiễn thức theo chuẩn mực kế toán Việt Nam( VAS), làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong từng nội dung cụ thể của kế toán tài chính theo IFRS và theo VAS.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương được thiết kế theo bậc thang kiến thức của kế toán tài chính, đi từ nội dung đơn giản và phổ biến đến những nội dung phức tạp và đặc thù.

+ Chương 1: Báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán.

+ Chương 2: Khuôn khổ lý thuyết sử dụng để lập báo cáo tài chính.

+ Chương 3: Báo cáo thu nhập, báo cáo vốn sở hữu và thông tin có liên quan.

+ Chương 4: Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Chương 5: kế toán và giá trị theo thời gian của tiền.

+ Chương 6: Kế toán tiền và các khoản phải thu.

+ Chương 7: kế toán hàng tồn kho.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Ánh ( Ch.b). Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 ( Nguyễn Hữu Ánh), ĐHKTQD, 2020

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh Tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 ( Nguyễn Hữu Ánh)OJT: Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừaGiáo trình hệ thống thông tin kế toán

Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 (Nguyễn Hữu Ánh)

OJT: Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừaGiáo trình hệ thống thông tin kế toán

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 ( Nguyễn Hữu Ánh)

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:13 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Grammar Express for self - study and classoom use

Thứ Tư, 08:56 22/06/2022

Programming the web using XML

Thứ Tư, 08:38 22/06/2022

Làm chủ thị trường chứng khoán - Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh

Thứ Tư, 08:08 22/06/2022

Nguyên lý kế toán: Dùng cho các ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh ( Trần Văn Thuận)

Thứ Tư, 07:56 22/06/2022

Rủi ro kinh doanh

Thứ Ba, 16:45 21/06/2022