Rủi ro kinh doanh

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị những quan điểm xử lý rủi ro cũng như biện pháp hạn chế tổn thất trong một số tình huống kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là một tài liệu học tập thích hợp cho sinh viên kinh tế.

Rủi ro kinh doanh

Ngô Thị Ngọc Huyền

Thống kê

2007

Tóm tắt

Ngày nay, với sự hỗ trợ tích cực của mạng thông tin toàn cầu và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, các hoạt động kinh doanh đã trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những rủi ro cũng theo đó phát sinh nhiều hơn và phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nhận biết các loại rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong tương lai để có thể đưa ra những đối sách thích hợp.

Tác giả đã dựa theo tài liệu trong và ngoài nước và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam để biên soạn tài liệu này nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị những quan điểm xử lý rủi ro cũng như biện pháp hạn chế tổn thất trong một số tình huống kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là một tài liệu học tập thích hợp cho sinh viên kinh tế.

Nội dung cuốn giáo trình chia làm 8 chương như sau:

- Chương 1: Chương mở đầu

- Chương 2: Rủi ro từ tác động của môi trường

- Chương 3: Rủi ro trong giao dịch kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế

- Chương 4: Rủi ro trong thanh toán đối với hàng xuất nhập khẩu

- Chương 5: Quản trị rủi ro hối đoái

- Chương 6: Rủi ro đầu tư

- Chương 7: Rủi ro tài trợ

- Chương 8: Kết luận chung kế hoạch kinh doanh

Trích dẫn

Ngô Thị Ngọc Huyền, Rủi ro kinh doanh, Thống kê, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Rủi ro kinh doanhSản xuất tinh gọnThống kê trong công nghiệp
Rủi ro kinh doanhSản xuất tinh gọnThống kê trong công nghiệp

Mã QR

Rủi ro kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:45 21/06/2022