Thống kê trong công nghiệp

Cuốn sách bao gồm 9 chương với nội dung: Thống kê, Thống kê mô tả, lấy mẫu,ước lượng, kiểm định, phân tích phương sai, hồi quy, thiết kế thực nghiệm, thống kê trong công nghiệp

Thống kê trong công nghiệp

Nguyễn Như Phong

ĐHQGTPHCM

2013

Tóm tắt

Các kỹ thuật thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và các ngành liên quan.

Cuốn sách bao gồm 9 chương với nội dung:

- Chương 1: Thống kê

- Chương 2: Thống kê mô tả

- Chương 3: Lấy mẫu

- Chương 4: Ước lượng

- Chương 5: Kiểm định

- Chương 6: Phân tích phương sai

- Chương 7: Hồi quy

- Chương 8: Thiết kế thực nghiệm

- Chương 9: Thống kê trong công nghiệp

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong, Thống kê trong công nghiệp, ĐHQGTPHCM, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Thống kê trong công nghiệpGiáo trình vẽ kỹ thuậtGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Thống kê trong công nghiệpGiáo trình vẽ kỹ thuậtGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Mã QR

Thống kê trong công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:41 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Thứ Năm, 15:19 16/06/2022

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Thứ Năm, 15:03 16/06/2022

Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật

Thứ Năm, 14:58 16/06/2022

Modern Analytical Chemistry

Thứ Năm, 14:49 16/06/2022

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2

Thứ Năm, 14:40 16/06/2022

Video giới thiệu