Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Quyển sách Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp gồm 7 chương được biên soạn nhằm giới thiệu các dạng bài toán mặt bằng thực tế và chỉ ra cách thức tiếp cận hoạch định mặt bằng một cách sáng tạo và hiệu quả nhất. Quyển sách sẽ trang bị các hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước trong quá trình hoạch định từ việc định nghĩa các yêu cầu phát triển các phương thức nâng chuyển vật tư và vận hành hoạt động sản xuất/ nhà kho đến việc chọn lựa và đánh giá các hoạch định thiết bị nhà máy.

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Lê Ngọc Quỳnh Lam

ĐHQGTPHCM

2013

Tóm tắt

Bài toán bố trí mặt bằng và định vị trí thiết bị - nhà máy là một bài toán phức tạp nhưng vô cùng hấp dẫn bởi những ứng dụng của nó vào hệ thống thực tế, cả trong sản xuất và dịch vụ. Mặt bằng tốt là tiền đề cho hoạt động hiệu quả của hệ thống. Mặt bằng tác động đến chi phí nâng chuyển cũng như là nhân tố chính quyết định thời gian sản xuất sản phẩm.

Quyển sách Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp gồm 7 chương được biên soạn nhằm giới thiệu các dạng bài toán mặt bằng thực tế và chỉ ra cách thức tiếp cận hoạch định mặt bằng một cách sáng tạo và hiệu quả nhất. Quyển sách sẽ trang bị các hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước trong quá trình hoạch định từ việc định nghĩa các yêu cầu phát triển các phương thức nâng chuyển vật tư và vận hành hoạt động sản xuất/ nhà kho đến việc chọn lựa và đánh giá các hoạch định thiết bị nhà máy. Các công cụ định lượng và các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật nhằm đạt được các hoạch định hiệu quả và thành công cao, các xu hướng mới, các bài toán mới hiện nay cũng sẽ được giới thiệu.

Trích dẫn

Lê Ngọc Quỳnh Lam, Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp, ĐHQGTPHCM, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệpLean Six SigmaSản xuất tinh gọn
Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệpLean Six SigmaSản xuât tinh gọn

Mã QR

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:19 16/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Thứ Năm, 15:03 16/06/2022

Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật

Thứ Năm, 14:58 16/06/2022

Modern Analytical Chemistry

Thứ Năm, 14:49 16/06/2022

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2

Thứ Năm, 14:40 16/06/2022

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1

Thứ Năm, 14:20 16/06/2022