Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

This new Seventh Edition is designed for business students who are or who will soon become business professionals in the fast changing business world of today. The goal of this text is to help business students learn how to use and manage information technologies to revitalize business processes, improve business decision making, and gain competitive advantage

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

James A. O'Brien; George M. Marekas

Mc Graw Hill

2006

Abstract

This new Seventh Edition is designed for business students who are or who will soon become business professionals in the fast changing business world of today. The goal of this text is to help business students learn how to use and manage information technologies to revitalize business processes, improve business decision making, and gain competitive advantage

The content of the book consists of 14 chapters:

+ Chapter 1: Foundations in information systems in business

+ Chapter 2: Competing with information technology

+ Chapter 3, 4: Computer hardware, Software

+ Chapter 5: Data resource management

+ Chapter 6: Telecommunications and networks

+ Chapter 7, 9: Electronic business systems, Commerce systems

+ Chapter 8: Enterprise business systems

+ Chapter 10: Decision support systems

+ Chapter 11, 12: Developing business/IT strategies, solutions

+ Chapter 13: Security and ethical challenges

+ Chapter 14: Enterprise and global management of information technology.

Citation

James A. O'Brien; George M. Marekas. Management Information Systems. Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas) 3D Animation EssentialsAdvanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

3D Animation Essentials

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

QR code

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

Content

  • Thứ Ba, 15:45 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kỹ thuật điện tử

Thứ Ba, 15:36 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện

Thứ Ba, 15:17 21/06/2022

Sát thủ bán hàng The Force Họ coi việc bán hàng là kế sinh nhai, điều đó có thể đưa họ lên đỉnh vinh quang hoặc đẩy họ xuống đáy vực thẳm...

Thứ Ba, 14:54 21/06/2022

Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Thứ Ba, 14:29 21/06/2022

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Thứ Ba, 14:24 21/06/2022

Video giới thiệu