Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

This new Seventh Edition is designed for business students who are or who will soon become business professionals in the fast changing business world of today. The goal of this text is to help business students learn how to use and manage information technologies to revitalize business processes, improve business decision making, and gain competitive advantage

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

James A. O'Brien; George M. Marekas

Mc Graw Hill

2006

Abstract

This new Seventh Edition is designed for business students who are or who will soon become business professionals in the fast changing business world of today. The goal of this text is to help business students learn how to use and manage information technologies to revitalize business processes, improve business decision making, and gain competitive advantage

The content of the book consists of 14 chapters:

+ Chapter 1: Foundations in information systems in business

+ Chapter 2: Competing with information technology

+ Chapter 3, 4: Computer hardware, Software

+ Chapter 5: Data resource management

+ Chapter 6: Telecommunications and networks

+ Chapter 7, 9: Electronic business systems, Commerce systems

+ Chapter 8: Enterprise business systems

+ Chapter 10: Decision support systems

+ Chapter 11, 12: Developing business/IT strategies, solutions

+ Chapter 13: Security and ethical challenges

+ Chapter 14: Enterprise and global management of information technology.

Citation

James A. O'Brien; George M. Marekas. Management Information Systems. Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas) 3D Animation EssentialsAdvanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

3D Animation Essentials

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

QR code

Management Information Systems (James A. O'Brien; George M. Marekas)

Content

  • Thứ Ba, 15:45 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình kỹ thuật điện tử

Thứ Ba, 15:36 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện

Thứ Ba, 15:17 21/06/2022

Sát thủ bán hàng The Force Họ coi việc bán hàng là kế sinh nhai, điều đó có thể đưa họ lên đỉnh vinh quang hoặc đẩy họ xuống đáy vực thẳm...

Thứ Ba, 14:54 21/06/2022

Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Thứ Ba, 14:29 21/06/2022

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Thứ Ba, 14:24 21/06/2022