Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

While there are several books on programming for Mac OS X, Advanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide is the only one that contains explanations of how to leverage the powerful underlying technologies.

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

Mark Dalrymple

Pearson Education

2011

Abstract

This book gets down to the real nitty-gritty. The third edition is updated for Mac OS X 10.5 and 10.6 and covers new technologies like DTrace, Instruments, Grand Central Dispatch, blocks, and NSOperation.

The author doesn't go too in depth on all topics, but goes wide and broad and introduces you to topics you won't find anywhere else, and definitely won't find with this kind of context.

This book is based upon the experiences teaching a five-day class at The Big Nerd Ranch calledAdvanced Mac OS X Bootcamp. This is a morecomplete and comprehensible introduction to the plumbing that makes Mac OS X a reliable, flexible,and high-performance system.

Table of Content

1. C and Objective-C

2. The Compiler

3. Blocks

4. Command Line Programs

5. Exceptions, Error, Handling, and Signals;

6. Libraries

7. Memory

8. Debugging With GDB

Citation

Dalrymple, Mark. Advanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide. Pearson Education, 2011.

Collection

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Related document

Advanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide 3D Animation EssentialsAdvanced automated software testing
Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide3D Animation EssentialsAdvanced automated software testing

Mã QR

Advanced Mac OS X Programming: The Big Nerd Ranch Guide

Content

  • Thứ Hai, 09:11 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết

Thứ Hai, 09:08 25/04/2022

Machine Learning A Probabilistic Perspective

Thứ Hai, 09:01 25/04/2022

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Thứ Hai, 09:00 25/04/2022

Bài tập Nguyên lý kinh tế học Vĩ mô

Thứ Hai, 08:41 25/04/2022

Introduction to digital signal processing and filter design.

Thứ Hai, 08:13 25/04/2022

Video giới thiệu