Introduction to digital signal processing and filter design.

Introduction to digital signal processing and filter design; time domain analysis and z transform; frequencey domain analysis; infinite impulse respence filters; finite impulse respone filters, filter realizations; quantized filter analysis; hardware design using OSP chips; MATLAB primer.

Introduction to digital signal processing and filter design

Shenoi, B. A

Wiley Interscience

2006

Abstract

Introduction to digital signal processing and filter design; time domain analysis and z transform; frequencey domain analysis; infinite impulse respence filters; finite impulse respone filters, filter realizations; quantized filter analysis; hardware design using OSP chips; MATLAB primer.

Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design was developed and fine-tuned from the author's twenty-five years of experience teaching classes in digital signal processing. Following a step-by-step approach, students and professionals quickly master the fundamental concepts and applications of discrete-time signals and systems as well as the synthesis of these systems to meet specifications in the time and frequency domains. Striking the right balance between mathematical derivations and theory, the book features:

- Discrete-time signals and systems

- Linear difference equations

- Solutions by recursive algorithms

- Convolution

- Time and frequency domain analysis

- Discrete Fourier series

- Design of FIR and IIR filters

- Practical methods for hardware implementation

A unique feature of this book is a complete chapter on the use of a MATLAB tool, known as the FDA (Filter Design and Analysis) tool, to investigate the effect of finite word length and different formats of quantization, different realization structures, and different methods for filter design. This chapter contains material of practical importance that is not found in many books used in academic courses. It introduces students in digital signal processing to what they need to know to design digital systems using DSP chips currently available from industry.

Citation

Shenoi, B. A. Introduction to digital signal processing and filter design. Wiley Interscience, 2006.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Related document

Introduction to digital signal processing and filter designAdaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationProfessional android, Fourth edition
Introduction to digital signal processing and filter designAdaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationProfessional android, Fourth edition

QR code

Introduction to digital signal processing and filter design

Content

  • Thứ Hai, 08:13 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Họ vi điều khiển 8051

Chủ Nhật, 22:34 24/04/2022

Hệ thống điều khiển tự động khí nén

Chủ Nhật, 16:22 24/04/2022

Hệ thống điều khiển quá trình

Chủ Nhật, 15:40 24/04/2022

Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số bằng VHDL-XILINX

Chủ Nhật, 14:32 24/04/2022

Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab

Chủ Nhật, 13:48 24/04/2022

Video giới thiệu