Họ vi điều khiển 8051

Quyển sách Họ Vi Điều Khiển 8051 này được phân theo từng chủ đề nhằm giúp các bạn dễ dàng làm quen và viết được các chương trình bằng hợp ngữ trên các chip vi điều khiển. Để tiện cho việc theo dõi, nội dung đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến các chip vi điều khiển họ 8051 như tổ chức phần cứng, tập lệnh, cùng với các hoạt động đặc trưng của các chip vi điều khiển, hoạt động của port nối tiếp và hoạt động ngắt. Các vấn đề về lập trình hợp ngữ viết trên các tập lệnh của chip 8051 và cấu trúc chương trình cũng được bàn đến một cách chi tiết giúp cho các bạn dễ dàng tiếp cận với phong cách lập trình trên các chip vi điều khiển.

Họ vi điều khiển 8051

Tống Văn On; Hoàng Đức Hải

Lao động xã hội

2008

Tóm tắt

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến các chip vi điều khiển họ 8051 như tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt động đặc trưng của các chip vi điều khiển: hoạt động định thời, hoạt động của port nối tiếp và hoạt động ngắt.

Các vấn đề về lập trình hợp ngữ viết trên tập lệnh của chip 8051 và cấu trúc chương trình cũng được bàn đến một cách chi tiết giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cạn với phong cách lập trình trên các chip vi điều khiền.

Các ví dụ trong các chương minh họa một cách rõ ràng hoạt động của chip 8051, đồng thời sẽ giúp người đọc nâng cao kỹ năng lập trình trên các hệ vi điều khiển thông qua các ví dụ thiết kế và giao tiếp.

Cuốn sách được biên soạn theo từng chủ đề nhằm giúp người đọc dễ dàng làm quen và viết được các chương trình bằng hợp ngữ trên các chip vi điều khiển.

Cuốn sách đề cập đến các nội dung như sau:

  1. Giới thiệu
  2. Tóm tắt phần cứng
  3. Tóm tắt tập lệnh
  4. Hoạt động định thời
  5. Hoạt động của port nối tiếp
  6. Hoạt động ngắt
  7. Lập trình hợp ngữ
  8. Cấu trúc chương trình
  9. Thiết kế và giao tiếp

Trích dẫn

Tống Văn On; Hoàng Đức Hải, Họ vi điều khiển 8051, Lao động xã hội, 2008

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Họ vi điều khiển 8051Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2 – Hệ xung sốCấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số
Họ vi điều khiển 8051Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2 – Hệ xung sốCấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số

Mã QR

Họ vi điều khiển 8051

Nội dung

  • Chủ Nhật, 22:34 24/04/2022