Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation

Introduction to Adaptive Filtering; Fndamentals of Adaptive Filtering; The Least-Square Algorithm; LMS-Based Algorithms; Conventional RLS Adaptive Filter; Data-Selective Adaptive Filtering; Adaptive Lattice-Based RLS Algorithms; Fast Transversal RLS Algorithms; QR-Decomposition-Based RLS Filters; Adaptive IIR Filters; Nonlinear Adaptive Filtering; Subband Adaptive Filters; Blind Adaptive Filtering; Complex Differentiation; Quantization Effects in the LMS Algorithm; Quantization Effects in the RLS Algorithm; Kalman Filters.

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation

Diniz, Paulo S.R

USA. Springer.

2013

Abstract

Introduction to Adaptive Filtering; Fndamentals of Adaptive Filtering; The Least-Square Algorithm; LMS-Based Algorithms; Conventional RLS Adaptive Filter; Data-Selective Adaptive Filtering; Adaptive Lattice-Based RLS Algorithms; Fast Transversal RLS Algorithms; QR-Decomposition-Based RLS Filters; Adaptive IIR Filters; Nonlinear Adaptive Filtering; Subband Adaptive Filters; Blind Adaptive Filtering; Complex Differentiation; Quantization Effects in the LMS Algorithm; Quantization Effects in the RLS Algorithm; Kalman Filters.

In the fourth edition of Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation, author Paulo S.R. Diniz presents the basic concepts of adaptive signal processing and adaptive filtering in a concise and straightforward manner. The main classes of adaptive filtering algorithms are presented in a unified framework, using clear notations that facilitate actual implementation.

The main algorithms are described in tables, which are detailed enough to allow the reader to verify the covered concepts. Many examples address problems drawn from actual applications. New material to this edition includes:

  • Analytical and simulation examples in Chapters 4, 5, 6 and 10
  • Appendix E, which summarizes the analysis of set-membership algorithm
  • Updated problems and references

Providing a concise background on adaptive filtering, this book covers the family of LMS, affine projection, RLS and data-selective set-membership algorithms as well as nonlinear, sub-band, blind, IIR adaptive filtering, and more.

Citation

Diniz, Paulo S.R. Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation. Springer, 2013.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Related document

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationProfessional android, Fourth editionAdaptive Filtering Primer with MATLAB
Adaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationProfessional android, Fourth editionAdaptive Filtering Primer with MATLAB

QR code

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation

Content

  • Thứ Sáu, 15:09 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Thứ Sáu, 15:07 22/04/2022

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Thứ Sáu, 14:55 22/04/2022

Fundamentals of Adaptive Filtering

Thứ Sáu, 14:49 22/04/2022

A Practical approach to signal and systems

Thứ Sáu, 14:41 22/04/2022

Exploring Arduino Tools and Techniques for Engineering Wizardry

Thứ Sáu, 14:34 22/04/2022

Video giới thiệu