Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Kinh tế học là môn học giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc trang bị những kiến thức kinh tế nền tảng và không kém phần thời sự cho sinh viên các trường kinh tế, nhằm giúp sinh viên có thể hiểu đước sự vận hành của nền kinh tế thị trường, có tư duy logic để nhận thức được các quyết định tối ưu trong quá trình lựa chọn trong điều kiện ràng buộc về nguồn lực, từ đó có thể lĩnh hội được các kiến thức chuyên sâu ở mỗi chuyên ngành cụ thể. Kinh tế học còn giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ các vấn đề, quy luật và xu hướng phát triển kinh tế, qua đó có thể vận dụng để đưa ra các quyết định tối ưu nhất.

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Vũ Kim Dũng (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Cuốn giáo trình được chia làm hai tập tương ứng với hai phần cơ bản của kinh tế học là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô (Nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương. Tập 2 trình bày kiến thức kinh tế Vĩ Mô (Nghiên cứu khái niệm, nguyên lý và mô hình hoạt động của nền kinh tế tổng thể trong ngắn hạn và dài hạn) và được chia thành 15 chương...

+ Chương 1: Tổng quan về kinh tế học.

+ Chương 2: Cung - cầu.

+ Chương 3: Độ co giãn

+ Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng.

+ Chương 5: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro.

+ Chương 6: Lý thuyết hành vi người sản xuất

+ Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

+ Chương 8: Thị trường độc quyền

+ Chương 9: Thị trường cạnh tranh độc quyền

+ Chương 10: Thị trường độc quyền tập đoàn.

+ Chương 11: Thị trường yếu tố sản xuất

+ Chương 12: Cân bằng tổng thể phúc lợi.

+ Chương 13: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Trích dẫn

Vũ Kim Dũng (Ch.b). Giáo trình kinh tế học. Tập 1. ĐH Kinh tế quốc dân, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế học. Tập 1PR - Từ chưa biết đến chuyên giaGiáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Giáo trình kinh tế học. Tập 1PR - Từ chưa biết đến chuyên giaGiáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Mã QR

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:55 22/04/2022