Adaptive Filtering Primer with MATLAB

Introduction to: Discrete-time signal processing; Random variables, sequences and stochastic processes; Wiener filters; Eigenvalue of Rx-properties of the error surface; Newton and steepest-descent method; The least mean-square (LMS) algorithm; Variations of LMS algorithms; Least squares and recursive least-squares signal processing.

Adaptive Filtering Primer with MATLAB

Poularikas, Alexander D., Ramadan, Zayed M.

CRC Press.

2017

Abstract

Adaptive Filtering Primer with MATLAB clearly explains the fundamentals of adaptive filtering supported by numerous examples and computer simulations. The authors introduce discrete-time signal processing, random variables and stochastic processes, the Wiener filter, properties of the error surface, the steepest descent method, and the least mean square (LMS) algorithm. They also supply many MATLAB functions and m-files along with computer experiments to illustrate how to apply the concepts to real-world problems. The book includes problems along with hints, suggestions, and solutions for solving them. An appendix on matrix computations completes the self-contained coverage.

Introduction to: Discrete-time signal processing; Random variables, sequences and stochastic processes; Wiener filters; Eigenvalue of Rx-properties of the error surface; Newton and steepest-descent method; The least mean-square (LMS) algorithm; Variations of LMS algorithms; Least squares and recursive least-squares signal processing.

Citation

Poularikas, Alexander D., Ramadan, Zayed M. Adaptive Filtering Primer with MATLAB. CRC Press, 2017.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Related document

Adaptive Filtering Primer with MATLABArtificial intelligence with python: A comprehensive guide to building intelligent apps for python beginners and developersDiscrete Mathematics and Its Applications
Adaptive Filtering Primer with MATLABArtificial intelligence with python: A comprehensive guide to building intelligent apps for python beginners and developersDiscrete Mathematics and Its Applications

QR code

Adaptive Filtering Primer with MATLAB

Content

  • Thứ Năm, 13:59 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Ngân hàng Trung ương

Thứ Năm, 13:54 14/04/2022

Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết tình huống thực tế. Bài tập (Đỗ Phú Trần Tình)

Thứ Năm, 13:29 14/04/2022

Environmental aspects of textile dyeing

Thứ Năm, 11:44 14/04/2022

Giáo trình lập và phân tích dự án đầu tư

Thứ Năm, 11:41 14/04/2022

Dệt nhuộm với môi trường (tập 2)

Thứ Năm, 11:36 14/04/2022

Video giới thiệu