Dệt nhuộm với môi trường (tập 2)

Dệt - nhuộm với môi trường (Tập 2) trình bày Những khía cạnh sinh thái và môi trường trong in hoa hàng dệt, các công nghệ sản xuất sạch hơn trong in hoa, những vấn đề sinh thái và môi trường trong xử lý hoàn tất cuối cùng hàng dệt, các chất xử lý hoàn tất và các công nghệ xử lý hoàn tất mới, thân thiện với môi trường.

Dệt nhuộm với môi trường (tập 2)

Đặng Trấn Phòng

Nxb. Bách khoa Hà Nội

2017

Tóm tắt

Bộ sách Dệt nhuộm với môi trường của tác giả Đặng Trấn Phòng bao gồm 2 tập, được biên soạn với mong muốn giúp đánh giá đúng tác động mà sản xuất dệt nhuộm gây ra đến môi trường và sức khỏe để sản xuất phát triển bền vững ngành nhuộm – hoàn tất, góp phần vào sản xuất và xuất khẩu hàng dệt – may đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng, hạ giá thành, bảo vệ môi trường và sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tập 2 bao gồm những khía cạnh sinh thái và môi trường trong in hoa và xử lý cuối cùng hàng dệt. Ngoài ra còn một nội dung quan trọng khác là sinh thái sử dụng hàng dệt và nhãn sinh thái hàng dệt.

Sách có thể làm tài liệu tham khảo đối với cán bộ kỹ thuật nhuộm - hoàn tất, các nhà quản lý ngành dệt - may, quản lý môi trường, cán bộ xuất nhập khẩu thuốc nhuộm, hóa chất hàng dệt - may, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành nhuộm - hoàn tất.

Nội dung tập 2 gồm 5 chương:

+ Chương 1: Những khía cạnh sinh thái và môi trường trong in hoa hàng dệt

+ Chương 2: Các công nghệ sản xuất sạch hơn trong in hoa

+ Chương 3: Những vấn đề sinh thái và môi trường trong xử lý hoàn tất cuối cùng hàng dệt

+ Chương 4: Các chất xử lý hoàn tất và các công nghệ xử lý hoàn tất mới, thân thiện với môi trường

+ Chương 5: Những khía cạnh sinh thái của hàng nhuộm, in hoa và xử lý hoàn tất.

Trích dẫn

Đặng Trấn Phòng. Dệt nhuộm với môi trường ( tập 2), Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Dệt - nhuộm với môi trường (Tập 2)Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersCoated and laminated textiles

Dệt - nhuộm với môi trường (Tập 2)

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersCoated and laminated textiles

Mã QR

Dệt - nhuộm với môi trường (Tập 2)

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:36 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ngữ pháp Tiếng Việt

Thứ Năm, 11:33 14/04/2022

Dệt nhuộm với môi trường (tập 1)

Thứ Năm, 11:29 14/04/2022

Dẫn luận về Thời trang

Thứ Năm, 11:21 14/04/2022

Chất trợ mới, thuốc nhuộm mới, công nghệ mới

Thứ Năm, 11:13 14/04/2022

Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)

Thứ Năm, 11:07 14/04/2022

Video giới thiệu