Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)

“Giáo trình kinh tế bảo hiểm” được các giảng viên khoa Quản lý kinh doanh, trường ĐHCN Hà Nội đã biên soạn

Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)

Nguyễn Mạnh Cường

Thống kê

2019

Tóm tắt

Sự phát triển kinh tế xã hội, cùng với đó là giá trị của cải xã hội, điều kiện sống của con người ngày một tăng lên. Tuy vậy, song song với đó là nguy cơ rủi ro về tài sản, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng con người ngày càng lớn và phức tạp hơn, điều đó đòi hỏi chúng ta cần có những biện pháp để đối phó hiệu quả với rủi ro. Bảo hiểm là một trong những biện pháp quan trọng đó.

Bảo hiểm không chỉ là một công cụ để quản lý rủi ro mà còn là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua ổn định tài chính cho các cá nhân, gia đình, các tổ chức và doanh nghiệp. Với vai trò quan trọng đó, kinh tế bảo hiểm từ lâu đã trở thành kiến thức quan trọng đối với sinh viên các ngành kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập, các giảng viên khoa Quản lý kinh doanh, trường ĐHCN Hà Nội đã biên soạn cuốn “Giáo trình kinh tế bảo hiểm”.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Khái quát về bảo hiểm và kinh tế bảo hiểm.

+ Chương 2: Bảo hiểm xã hội.

+ Chương 3: Bảo hiểm y tế.

+ Chương 4: Bảo hiểm thất nghiệp.

+ Chương 5: Bảo hiểm thương mại.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Cường. Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường), Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)Giáo trình Định giá tài sảnThe Business Models Handbook: Templates, theory and case studies

Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)

Giáo trình Định giá tài sảnThe Business Models Handbook: Templates, theory and case studies

Mã QR

Giáo trình kinh tế bảo hiểm ( Nguyễn Mạnh Cường)

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:07 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Quản trị chuỗi cung ứng

Thứ Năm, 10:42 14/04/2022

Ngữ pháp chức năng Tiếng Việt (Quyển 1): Câu trong Tiếng Việt

Thứ Năm, 10:33 14/04/2022

Giáo trình kinh tế học đại cương

Thứ Năm, 10:30 14/04/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Năm, 09:53 14/04/2022

Giáo trình vật liệu điện (Vũ Hữu Thích)

Thứ Năm, 09:32 14/04/2022

Video giới thiệu