Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

General issues: Synthetic polymer fibers and their processing requirements; understanding the behavior of synthetic polymer fibers during spinning. Spinning techniques: Melt spinning of synthetic polymeric filaments; gel spinning of synthetic polymer fibers; integrated composite spinning (ICS); wet spinning of synthetic polymer fibers; dry spinning of synthetic polymer fibers

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Dong Zhang

Woodhead Publishing

2014

Abstract

Apparel production is a complex process often involving an international supply chain which must respond rapidly to the changing needs and tastes of consumers. This important book discusses the technological improvements which are transforming the speed, flexibility and productivity of the industry.

The first part of the book reviews advances in apparel design. There are chapters on modelling fabric and garment drape, computer-aided colour matching, yarn design and pattern making. Other chapters discuss key issues in apparel sizing and fit, and the role of 3-D body scanning in improving garment fit and design. The second part of the book surveys advances in production, beginning with product development before looking at advances in knitting, sewing, printing, finishing and fabric inspection.

With its distinguished editor and international team of contributors, Advances in apparel production is a standard work for those researching and working in this important industry.

Citation

Dong Zhang. Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers, Woodhead Publishing, 2014.

Collection

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Related document

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersThời trangKỹ thuật cắt may toàn tập

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Thời trangKỹ thuật cắt may toàn tập

QR code

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Content

  • Thứ Năm, 15:50 07/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Advances in apparel production

Thứ Năm, 15:35 07/04/2022

Giáo trình Định giá tài sản

Thứ Năm, 15:26 07/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Năm, 15:25 07/04/2022

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty (Nguyễn Mạnh Quân, 2015)

Thứ Năm, 15:03 07/04/2022

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Thứ Năm, 14:50 07/04/2022