Environmental aspects of textile dyeing

European legislation relating to textile dyeing; environmental legislation USA; toxicology of textile dyes; environmentally respansible dye application; supercritical fluid textile dyeing technology; pollution abatemeat and waste minisation in textile dyeing; decolorisation of effluent with ozone and re-use of spent dye bath; chemical treatment of textile dye effluent; biotechnological treatment of textile dye effluent.

Environmental aspects of textile dyeing

Christie, R.M

Nxb. CRC And WPL

2007

Abstract

Textile dyes enhance our environment, bringing colour into our lives. The current range of dyes have been developed to withstand environmental effects, such as degradation by exposure to light and water. However, the industry involved with the application of dyes to textiles has a responsibility to ensure that potential for harm to the environment, for example through residues in waste-streams, and to the consumer is minimised. Written by an international team of contributors, this collection reviews current legislation and key technologies which make textile dyeing more efficient and environmentally friendly.

The book begins by detailing European and US legislation relating to textile dyeing. Further chapters cover toxicology, environmentally responsible application of dyes and supercritical fluid textile dyeing. The book concludes with chapters on the reduction of pollution and minimisation of waste, the re-use of spent dyebath, chemical treatment of dye effluent and biotechnological treatment of dye effluent.

Environmental aspects of textile dyeing is a standard reference source for manufacturers concerned with developing a sustainable industry.

+ Crucial guide to minimising harmful effects on environment and the consumer

+ Reviews current technologies and European and US legislation

+ Essential for all textile manufacturers.

Citation

Christie, R.M. Environmental aspects of textile dyeing, Nxb. CRC And WPL, 2007.

Collection

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Related document

Environmental aspects of textile dyeingGarment design textbook 3 Blouses & dressesCảm luận nghệ thuật

Environmental aspects of textile dyeing

Garment design textbook 3 Blouses & dressesCảm luận nghệ thuật

QR code

Environmental aspects of textile dyeing

Content

  • Thứ Năm, 11:44 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Giáo trình lập và phân tích dự án đầu tư

Thứ Năm, 11:41 14/04/2022

Dệt nhuộm với môi trường (tập 2)

Thứ Năm, 11:36 14/04/2022

Ngữ pháp Tiếng Việt

Thứ Năm, 11:33 14/04/2022

Dệt nhuộm với môi trường (tập 1)

Thứ Năm, 11:29 14/04/2022

Dẫn luận về Thời trang

Thứ Năm, 11:21 14/04/2022

Video giới thiệu