Cảm luận nghệ thuật

Cảm luận nghệ thuật Trình bày một số suy nghĩ của tác giả về nghệ thuật Hy Lạp, La Mã, Châu Đại Dương, Châu Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam..

Cảm luận nghệ thuật

Trần Duy

Nxb. Mỹ thuật

2002

Tóm tắt

Ở cuốn Cảm luận nghệ thuật, mặc dù không thể không sử dụng các nguồn tư liệu sẵn có trong các sách đông tây kim cổ, song tác giả đã thành công ở vị trí riêng biệt của mình bằng việc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành hiện đại (bao gồm triết học, sử học, huyền học, địa lý, phong tục…) với những kiến giải khá chắc chắn, có tính bản chất, nhiều khám phá bất ngờ lý thú cho người đọc .

Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:

+ Nghệ thuật Hy lạp nghệ thuật của con người

+ La mã không phải Athenes

+ Ai cập một thời sống vì cái chết

+ Byzantin và Constantinople…

+ Thiên chúa giáo và những người lính của chúa

+ Mahomet tiên tri của Allha, văn hóa Ả rập

+ Lưỡng hà cái nôi của sự biến động và của văn minh

+ Nghệ thuật châu đại dương

+ Nghệ thuật châu phi đen

+ Ấn độ đất nước của muôn thần

+ Trung Á và con đường tơ lụa

+ Những người khách đến từ thào nguyên

+ Trung Hoa khả năng đồng hóa và không bị đồng hóa

+ Nhật Bản đất nước của độc đáo

+ Triều Tiên cầu nối Trung Quốc – Nhật Bản

+ Việt Nam và Trung Hoa

+ Những gặp gỡ không hay

+ Văn hóa đình làng văn hóa Việt Nam

+ Nghệ thuật Việt Nam và Trường Mỹ thuật Đông Dương.

Trích dẫn

Trần Duy. Cảm luận nghệ thuật, Nxb. Mỹ thuật, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Cảm luận nghệ thuậtKỹ thuật cắt may toàn tậpThời trang

Cảm luận nghệ thuật

Kỹ thuật cắt may toàn tậpThời trang

Mã QR

Cảm luận nghệ thuật

Nội dung

  • Thứ Năm, 17:00 07/04/2022