Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Giáo trình toán tài chính được biên soạn theo mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của Trường ĐHCN Hà Nội, cho nên chủ yếu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường

Giáo trình Toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Thân Thanh Sơn

Giáo dục

2013

Tóm tắt

Nội dung của toán tài chính là ứng dụng toán học để xây dựng một cách có hệ thống các công thức, các phương trình tương đương giải quyết các vấn đề liên quan đến lãi, lãi đơn, lãi kép, chiết khấu giấy tờ có giá, tài khoản vãng lai…..

Giáo trình toán tài chính được biên soạn theo mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của Trường ĐHCN Hà Nội, cho nên chủ yếu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường.

Nội dung giáo trình:

+ Chương 1; Tổng quan về lãi.

+ Chương 2: Chiết khấu giấy tờ có giá.

+ Chương 3: Tài khoản vãng lai.

+ Chương 4: Chuỗi tiền tệ.

+ Chương 5: Thanh toán nợ.

+ Chương 6: Cổ phiếu.

Trích dẫn

Thân Thanh Sơn. Giáo trình Toán tài chính (Thân Thanh Sơn), Giáo dục, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaPhân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaPhân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)

Mã QR

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:07 22/04/2022