Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Giáo trình toán tài chính được biên soạn theo mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của Trường ĐHCN Hà Nội, cho nên chủ yếu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường

Giáo trình Toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Thân Thanh Sơn

Giáo dục

2013

Tóm tắt

Nội dung của toán tài chính là ứng dụng toán học để xây dựng một cách có hệ thống các công thức, các phương trình tương đương giải quyết các vấn đề liên quan đến lãi, lãi đơn, lãi kép, chiết khấu giấy tờ có giá, tài khoản vãng lai…..

Giáo trình toán tài chính được biên soạn theo mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của Trường ĐHCN Hà Nội, cho nên chủ yếu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường.

Nội dung giáo trình:

+ Chương 1; Tổng quan về lãi.

+ Chương 2: Chiết khấu giấy tờ có giá.

+ Chương 3: Tài khoản vãng lai.

+ Chương 4: Chuỗi tiền tệ.

+ Chương 5: Thanh toán nợ.

+ Chương 6: Cổ phiếu.

Trích dẫn

Thân Thanh Sơn. Giáo trình Toán tài chính (Thân Thanh Sơn), Giáo dục, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaPhân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaPhân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)

Mã QR

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:07 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Thứ Sáu, 14:55 22/04/2022

Fundamentals of Adaptive Filtering

Thứ Sáu, 14:49 22/04/2022

A Practical approach to signal and systems

Thứ Sáu, 14:41 22/04/2022

Exploring Arduino Tools and Techniques for Engineering Wizardry

Thứ Sáu, 14:34 22/04/2022

3D Animation Essentials

Thứ Sáu, 14:25 22/04/2022