Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Cuốn sách cung cấp những kiến thức tổng quan ban đầu để giúp bạn đọc làm quen với loại hình dịch vụ chuyên nghiệp, giới thiệu các phương pháp xác định giá trị các loại tài sản sở hữu trí tuệ và các phương pháp định giá công nghệ, giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Đoàn Văn Trường

Khoa học & Kỹ thuật

2011

Tóm tắt

Trong dòng chảy phát triển của kinh tế thị trường thế giới hiên nay có nhiều vấn đề mới mang ý nghia kinh tế có tác động và đóng vai trò ngày càng quan trọng trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp cũng như sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Một trong những vấn đề đó là sự phát triển và quản trị tài sản vô hình, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ - những vấn đề liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, việc định giá công nghệ và hiện tượng chuyển giá bên trong các công ty đa quốc gia.

Tuyển tập "Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia"cung cấp những kiến thức tổng quan ban đầu để giúp bạn đọc làm quen với loại hình dịch vụ chuyên nghiệp, giới thiệu các phương pháp xác định giá trị các loại tài sản sở hữu trí tuệ và các phương pháp định giá công nghệ, giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

- Phần I: Nghiên cứu về các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình

- Phần II: Nghiên cứu về các phương pháp thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ.

- Phần III: Nghiên cứu về các phương pháp định giá công nghệ.
- Phần IV: Nghiên cứu về các phương pháp định giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia. Trích dẫn

Đoàn Văn Trường. Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia, Khoa học & Kỹ thuật, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaLập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Mã QR

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:25 21/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Strategic Management An Integrated Approach Theory & Case

Thứ Năm, 11:42 21/04/2022

Kỹ nghệ phần mềm - Tập 2

Thứ Năm, 11:32 21/04/2022

Giáo trình vật liệu may

Thứ Năm, 11:30 21/04/2022

Giáo trình vật liệu may (Trần Thủy Bình, Lê Mai Hoa)

Thứ Năm, 11:19 21/04/2022

Strategic marketing management cases

Thứ Năm, 10:34 21/04/2022