Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Cuốn sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới nói chung và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Lê Thị Mận

Lao động – Xã hội

2014

Tóm tắt

Cuốn sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới nói chung và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng.

Sách 'Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" được trình bày một cách khoa học và logic về ngân hàng trung ương từ quá trình quốc hữu hóa để biến ngân hàng phát hành tư nhân thành ngân hàng trung ương thuộc sở hữu nhà nước cho đến các nghiệp vụ cụ thể như: Phát hành tiền và điều hòa lưu thông tiền tệ trong phạm vi cả nước; Tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại và tạm ứng tạm thời cho Chính phủ chi tiêu. Quản lý ngoại hối của nhà nước; Xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về ngân hàng Trung ương.

+ Chương 2: Tổng quan về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương.

+ Chương 3: Nghiệp vụ phát hành tiền.

+ Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng.

+ Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối.

+ Chương 6: Chính sách tiền tệ quốc gia.

+ Chương 7: Hạn mức tín dụng.

+ Chương 8: Lãi xuất.

+ Chương 9: Dự trữ bắt buộc.

+ Chương 10: Nghiệp vụ thị trường mở.

+ Chương 11: Tỷ giá hối đoái.

+ Chương 12: Hoạt động thanh khoản.

+ Chương 13: Thanh tr, giám sát các ngành ngân hàng thương mại.
+ Chương 14: Kiểm soát nội bộ nngaan hàng Trung ương.

Trích dẫn

Lê Thị Mận. Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải, Lao động – Xã hội, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giảiLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng (Thái Bá Cần)Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng (Thái Bá Cần)Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)

Mã QR

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:15 21/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

NorthStar 3: Reading & Writing. Fourth Edition

Thứ Tư, 15:23 20/04/2022

Phương pháp tính và các thuật toán

Thứ Tư, 15:22 20/04/2022

Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)

Thứ Tư, 15:03 20/04/2022

Fashion designer's handbook for adobe illustrator. Second edition

Thứ Tư, 14:57 20/04/2022

Longman Academic Writing Series 3.Paragraphs To Essays

Thứ Tư, 14:34 20/04/2022