Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi đối tượng trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và phát triển

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Nguyễn Ngọc Quang

Tài chính

2011

Tóm tắt

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi đối tượng trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và phát triển. Song để các thông tin trên hệ thống Báo cáo tài chính biết “nói” phải thông qua các phương pháp phân tích, các chuyê gia đánh giá khi đó các thông tin mới có ý nghĩa cho các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định có độ tin cậy cao.

Phân tích báo cáo tài chính là công cụ quan trọng không thể thiếu được đối với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, các cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế….. Cuốn sách Phân tích báo cáo tài chính giúp cho mọi đối tượng có tài liệu cơ bản để nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiến nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về phân tích tài chính, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường.

Cuốn sách được chia làm 3 phần, gồm 9 chương:

- Phần I: Những lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của phân tích báo cáo tài chính.

+ Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính – Cơ sở dữ liệu để phân tích.

- Phần II: Nội dung phân tích báo cáo tài chính:

+ Chương 3: Phân tích các báo cáo tài chính.

+ Chương 4: Phân tích tổng quan tình hình tài chính.

+ Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.

+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh. + Chương 7: Phân tích rủi ro kinh doanh.

– Phần III: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thù:

+ Chương 8: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại.
+ Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu.

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Quang. Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang), Tài chính, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal FinaceGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Phân tích báo cáo tài chính

Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal FinaceGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Mã QR

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:35 21/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Thứ Năm, 08:15 21/04/2022

NorthStar 3: Reading & Writing. Fourth Edition

Thứ Tư, 15:23 20/04/2022

Phương pháp tính và các thuật toán

Thứ Tư, 15:22 20/04/2022

Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)

Thứ Tư, 15:03 20/04/2022

Fashion designer's handbook for adobe illustrator. Second edition

Thứ Tư, 14:57 20/04/2022