Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi đối tượng trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và phát triển

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Nguyễn Ngọc Quang

Tài chính

2011

Tóm tắt

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi đối tượng trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và phát triển. Song để các thông tin trên hệ thống Báo cáo tài chính biết “nói” phải thông qua các phương pháp phân tích, các chuyê gia đánh giá khi đó các thông tin mới có ý nghĩa cho các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định có độ tin cậy cao.

Phân tích báo cáo tài chính là công cụ quan trọng không thể thiếu được đối với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, các cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế….. Cuốn sách Phân tích báo cáo tài chính giúp cho mọi đối tượng có tài liệu cơ bản để nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiến nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về phân tích tài chính, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường.

Cuốn sách được chia làm 3 phần, gồm 9 chương:

- Phần I: Những lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của phân tích báo cáo tài chính.

+ Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính – Cơ sở dữ liệu để phân tích.

- Phần II: Nội dung phân tích báo cáo tài chính:

+ Chương 3: Phân tích các báo cáo tài chính.

+ Chương 4: Phân tích tổng quan tình hình tài chính.

+ Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.

+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh. + Chương 7: Phân tích rủi ro kinh doanh.

– Phần III: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thù:

+ Chương 8: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại.
+ Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu.

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Quang. Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang), Tài chính, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal FinaceGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Phân tích báo cáo tài chính

Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal FinaceGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Mã QR

Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:35 21/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải

Thứ Năm, 08:15 21/04/2022

NorthStar 3: Reading & Writing. Fourth Edition

Thứ Tư, 15:23 20/04/2022

Phương pháp tính và các thuật toán

Thứ Tư, 15:22 20/04/2022

Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)

Thứ Tư, 15:03 20/04/2022

Fashion designer's handbook for adobe illustrator. Second edition

Thứ Tư, 14:57 20/04/2022

Video giới thiệu