Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Giáo trình trình bày những nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp theo cấu trúc cơ bản tập trung vào việc giúp nguồi đọc có thể đọc hiểu các tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích rủi ro, dự báo tài chính và định giá doanh nghiệp .

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Bùi Thị Thu Loan

Giao thông vận tải

2020

Tóm tắt

Các phân tích đánh giá về vị thế tài chính của một doanh nghiệp là một trong những nguồn thông tin có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở ra quyết định đầu tư, cho vay hay cung cấp hàng hóa, dịch vụ của các bên liên quan bao gồm các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và nhà cung cấp trong mối quan hệ với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, nguồn thông tin này cũng là cơ sở để đánh giá được năng lực của các nhà quản lý, hoạch định kế hoạch tài chính và ra các quyết định quản trị tài chính trong ngắn hạn và dài hạn. Để thực hiện tốt các nội dung phân tích và đánh giá, từ đó giúp doanh nghiệp và các bên liên quan có thể dử dụng được thông tin một cách hiệu quả thì bên cạnh tính chuẩn xác và đáng tin cậy về nguồn gốc dữ liệu, nhà phân tích cần hiểu rõ bản chất và tính đặc thù của dữ liệu ở cả goccs độ kế toán va tìa chính, có khả năng vận dụng các phương pháp một cách có hệ thống, phù hợp với mục tiêu phân tích, đánh giá.

Giáo trình trình bày những nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp theo cấu trúc cơ bản tập trung vào việc giúp nguồi đọc có thể đọc hiểu các tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích rủi ro, dự báo tài chính và định giá doanh nghiệp với cấu trúc gồm 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 2: Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 3: Phân tích tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

+ Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chương 5: Phân tích rủi ro và dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trích dẫn

Bùi Thị Thu Loan. Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan), Giao thông vận tải, 2020

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)Giáo trình kinh tế bảo hiểmGiáo trình kinh tế học đại cương

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Giáo trình kinh tế bảo hiểmGiáo trình kinh tế học đại cương

Mã QR

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:00 15/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Luyện dịch Việt - Anh qua những mẫu câu thông dụng

Thứ Sáu, 09:29 15/04/2022

Hướng dẫn thiết lập và quản trị mạng

Thứ Sáu, 09:16 15/04/2022

Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh -Việt Việt - Anh

Thứ Sáu, 08:53 15/04/2022

Kỹ thuật lập trình Turbo pascal 5-7

Thứ Sáu, 08:52 15/04/2022

Cẩm nang luyện dịch Việt - Anh

Thứ Sáu, 07:47 15/04/2022

Video giới thiệu