Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Cuốn sách trình bày quá trình hình thành công trình xây dựng và các lược lượng có liên quan; đặc điểm cảu sản phẩm và sản xuất xây dựng. Một số vấn đề về quản lí Nhà nước về kinh tế đối với ngành xây dựng: những vấn đề chung về quản lí của Nhà nước về kinh tế; quản lí Nhà nước về kinh tế đối với ngành xây dựng; một số tình hình về quản lí xây dựng ở nước ngoài.

Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Nguyễn Văn Chọn

Xây dựng

2020

Tóm tắt

Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Trong Xây Dựng trong những năm gần đây, các tài liệu về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh được viết theo tinh thần đổi mới cho các lĩnh vực kinh tế nói chung xuất hiện khá nhiều, nhưng cho ngành xây dựng còn tương đối ít. Để khắc phục tình trạng trên, cuốn Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh Trong Xây Dựng của GS. TS. Nguyễn Văn Chọn đã ra đời. Cuốn sách được viết trên cơ sở vận dụng các lý thuyết quản lý hiện đại vào ngành xây dựng, theo quan điểm khoa học hệ thống toàn diện có vận dụng vào thực tế Việt Nam.

Sách gồm 4 phần:

  • Phần 1: Một số vấn đề mở đầu.
  • Phần 2: Một số vấn đề về quản lý nhà nước, về kinh tế đối với ngành xây dựng.
  • Phần 3: Một số vấn đề về kinh tế, đầu tư kinh tế trong ứng dụng kỹ thuật và kinh tế thiết kế xây dựng.
  • Phần4: Một số vấn đề về quản trị kinh doanh xây dựng.

Cuốn sách trình bày quá trình hình thành công trình xây dựng và các lược lượng có liên quan; đặc điểm cảu sản phẩm và sản xuất xây dựng. Một số vấn đề về quản lí Nhà nước về kinh tế đối với ngành xây dựng: những vấn đề chung về quản lí của Nhà nước về kinh tế; quản lí Nhà nước về kinh tế đối với ngành xây dựng; một số tình hình về quản lí xây dựng ở nước ngoài. Một số vấn đề về kinh tế đầu tư, kinh tế tromg ứng dụng kĩ thuật và kinh tế thiết kế xây dựng: một số vấn đề về kinh tế đầu tư; kinh tế trong ứng dụng kĩ thuật xây dựng; một số vấn đề về kinh tế trong thiết kế xây dựng. Quản trị kinh doanh xây dưng: một số vấn đề chung về quản trị kinh doanh xây dựng; một số vấn đề về quyết định quản trị và rủi ro trong kinh doanh xây dựng; một số vấn đề xác định mụ tiêu, chiến lược và lập kế hoạch trong kinh doanh xây dựng; một số vấn đề về phương thức quản trị và loại hình tổ chức quản trị của doanh nghiệp xây dựng; tổ chức sản xuất xây dựng; một số vấn đề về vốn và đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng; một số vấn đề về quản lí lao động trong xây dựng; văn hóa và đạo đức kinh doanh; định giá và một số vấn đề về hạch toán sản xuất - kinh doanh trong xây dựng.

Có thể coi đây là tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo trong ngành xây dựng, trước hết là cho đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời cũng có thể là tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ quản lý nghiên cứu và hoạt động sản xuất - kinh doanh xây dựng

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chọn. Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng. Xây dựng, 2020.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựngTin học ứng dụng trong quản trị sản xuấtKỹ năng lập kế hoạch hiệu quả
Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựngTin học ứng dụng trong quản trị sản xuấtKỹ năng lập kế hoạch hiệu quả

Mã QR

Quản lí nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:29 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Thứ Ba, 14:24 21/06/2022

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522

Thứ Ba, 14:18 21/06/2022

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

Thứ Ba, 14:07 21/06/2022

Giáo trình quản lý chất lượng

Thứ Ba, 14:06 21/06/2022

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Thứ Ba, 14:05 21/06/2022

Video giới thiệu