Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Giáo trình gồm 8 chương Nhằm trang bị cho sinh viên đại học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ cơ điện tử và sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập gắn với thị trường lao động.

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Nguyễn Xuân Chung

Thống kê

2020

Tóm tắt

Ngày nay, chất lượng sản phẩm dịch vụ đóng vai trò sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc áp dụng tốt các công cụ quản lý chất lượng sẽ trở thành một vũ khí hữu hiệu đảm bảo cho sự thành công của các doanh nghiệp tương lai. Quản lý chất lượng bao gồm nhiều hoạt động từ chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nội dung giáo trình xin giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát sản phẩm và quá trình sản xuất.

Nhằm trang bị cho sinh viên đại học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ cơ điện tử và sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập gắn với thị trường lao động, xin giới thiệu cùng bạn đọc Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm. Nội dung gồm 8 chương:

- Chương 1: Khái niệm chung

- Chương 2: Thống kê trong quản lý chất lượng

- Chương 3: Cơ sở của kiểm soát quá trình bằng biểu đồ kiểm soát

- Chương 4: Biểu đồ kiểm soát biến

- Chương 5: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

- Chương 6: Phân tích năng lực quá trình

- Chương 7: Hệ thống đo và sai số đo

- Chương 8: Cải tiến quá trình và thiết kế hệ thống kiểm soát chất lượng

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Chung, Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm, Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (7519003)

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩmHoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIVận trù ngẫu nhiên
Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩmHoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIVận trù ngẫu nhiên

Mã QR

Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:24 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522

Thứ Ba, 14:18 21/06/2022

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

Thứ Ba, 14:07 21/06/2022

Giáo trình quản lý chất lượng

Thứ Ba, 14:06 21/06/2022

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Thứ Ba, 14:05 21/06/2022

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

Thứ Ba, 14:05 21/06/2022