Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư và nguyên tắc quản lí dự án đầu tư; Trình tự lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư; Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình; Kế hoạch tài chính dự án đầu tư; Đấu thầu xây dựng; Hợp đồng xây dựng; Quản lí tài chính đối với các phương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ; Quản lí, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lí dự án của các chủ đầu tư; Quản lí, sử dụng xử lí tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thanh toán giải ngân vốn đầu tư xây dựng; Quyết toán dự án vốn đầu tư hoàn thành; Quản lí nhà nước về đầu tư.

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

Thái Bá Cần

Tài chính

2017

Tóm tắt

Nội dung gồm được chia làm 15 chương như sau:

+ Chương 1: Tổng quan các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư

+ Chương 2: Lập dự án đầu tư và nguyên tắc quản lý dự án đầu tư

+ Chương 3: Trình bày lập dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Chương 4: Phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

+ Chương 5: Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

+ Chương 6: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

+ Chương 7: Kế hoạch tài chính dự án đầu tư

+ Chương 8: Đấu thầu xây dựng

+ Chương 9: Hợp đồng xây dựng

+ Chương 10: Quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ

+ Chương 11: Quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ

+ Chương 12: Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

+ Chương 13: Thanh toán giải ngân vốn đầu tư xây dựng

+ Chương 14: Quyết toán dự án vốn đầu tư hoàn thành

+ Chương 15: Quản lý nhà nước về đầu tư

Trích dẫn

Thái Bá Cần. Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng. Tài chính, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựngGiáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1
Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựngGiáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính. Phần 1

Mã QR

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:05 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

TCVN 8010 : 2009 Rượu chưng cất - xác định hàm lượng metanol

Thứ Ba, 14:02 21/06/2022

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Thứ Ba, 13:54 21/06/2022

Kinh tế đô thị

Thứ Ba, 13:51 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật phay

Thứ Ba, 13:47 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật tiện

Thứ Ba, 13:36 21/06/2022

Video giới thiệu