Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành KẾ TOÁN (7340301)

Giáo trình kế toán quốc tếNguyên lý kế toán522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcHạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới
Giáo trình kế toán quốc tếNguyên lý kế toán522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcHạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2
Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Nghệ thuật đòi nợ và kỹ năng đàm phán, văn hóa ứng xử với khách hàng khi thu hồi công nợGiáo trình kế toán quản trịThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế
Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Nghệ thuật đòi nợ và kỹ năng đàm phán, văn hóa ứng xử với khách hàng khi thu hồi công nợGiáo trình kế toán quản trịThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế
Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựngGiáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2Accounting for derivatives and hedging
Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựngGiáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2Accounting for derivatives and hedging
Accounting : Text and casesAnalysis for Financial ManagementBrakrupfcy and Insolvency TaxationCollege accounting: Chapters 1-24
Accounting: Text and casesAnalysis for Financial ManagementBrakrupfcy and Insolvency TaxationCollege accounting : Chapters 1-24
College accountingCost Accounting: Principles and ApplicationWorking Papers for use with fundamental managerial accounting conceptsStudy guide for use with fundamental managerial accounting concept
College accountingCost Accounting: Principles and ApplicationWorking Papers for use with fundamental managerial accounting conceptsStudy guide for use with fundamental managerial accounting concept
Study guide Fundamentals of intermediate accountingAdvanced accounting Accounting information systems : Basic concepts and current issuesAccounting for Governmental & Nonprofit Entities
Study guide Fundamentals of intermediate accountingAdvanced accountingAccounting information systems : Basic concepts and current issuesAccounting for Governmental & Nonprofit Entities
Accounting: What the number meanAdvance Financial accoutingFinancial & Managerial Accounting: The basis for business Decisions Fourteenth 14th EditionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course
Accounting: What the number meanAdvance Financial accoutingFinancial & Managerial Accounting: The basis for business Decisions Fourteenth 14th EditionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course
Managerial AccountingGarrison NoreenFinancial institutions management: A rish management approach Firth editionFundamental Financial Accounting Concepts Firth edition
Managerial AccountingGarrison NoreenFinancial institutions management: A rish management approach Firth editionFundamental Financial Accounting Concepts Firth edition
Fundamentals of Cost AccountingFundamentals of Intermediate AccountingFundamental Managerial Accounting Concepts Third EditionFundamental Accounting Principles seveenth editon chapters 1-12
Fundamentals of Cost AccountingFundamentals of Intermediate AccountingFundamental Managerial Accounting Concepts Third EditionFundamental Accounting Principles seveenth editon chapters 1-12
Survey of Accounting third editionFinancial accounting : Information for decisionsFinancial Accounting 12th editionFinancial Accounting fourth edition
Survey of Accounting third editionFinancial accounting : Information for decisionsFinancial Accounting 12th editionFinancial Accounting fourth edition
Financial Accounting fifth editionFinancial Accounting a New PerspectiveFundamental accounting principles 21st editionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition
Financial Accounting fifth editionFinancial Accounting a New PerspectiveFundamental accounting principles 21st editionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition
Principles of accountingPrinciples of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth editionPrinciples of Financial Accounting seventeenth edition
Principles of accountingPrinciples of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth editionPrinciples of Financial Accounting seventeenth edition
Principles of Financial Accounting Eighteenth editionFundamentals of advanced accounting second editionFiscal management in adjustment lendingStudy guide for use with financial fourth edition
Principles of Financial Accounting Eighteenth editionFundamentals of advanced accounting second editionFiscal management in adjustment lendingStudy guide for use with financial fourth edition
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán