522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học

Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học; giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán; giải đáp tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhệm trong trường học; giải đáp tình huống về công tác quản lý thu chi trong trường học; gải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước; giải đáp tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; giải đáp tình huống về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đặc thù đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục.

522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học

Quý Long

Tài chính

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học

Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học

Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học

Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp các tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiền lương và các khoản phụ cấp khác đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Phần VIII.Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012

Trích dẫn

Quý Long. 522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học. Tài chính, 2013

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcGiáo trình kế toán quốc tếGiáo trình chế toán tài chính trong các doanh nghiệp
522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcGiáo trình kế toán quốc tếGiáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Mã QR

522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:09 18/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thứ Tư, 14:50 18/05/2022

Sửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp

Thứ Tư, 14:47 18/05/2022

Khởi nghiệp tinh gọn = The lean startup Eric Ries

Thứ Tư, 14:41 18/05/2022

Giáo trình kế toán quản trị

Thứ Tư, 14:29 18/05/2022

Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh ứng dụng trong nghiên cứu

Thứ Tư, 14:21 18/05/2022

Video giới thiệu