Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

hững năm gần đây, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập, Bộ Tài chính đã ban hành một hệ thống bao gồm 26 chuẩn mực kế toán cùng nhiều thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Đặng Thị Loan.

Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ bao gồm các chương:

+ Chương 1: Hạch toán tài sản cố định.

+ Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.

+ Chương 3: Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động

+ Chương 4: Hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

+ Chương 5: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.

+ Chương 6: Hạch toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán.

+ Chương 7: Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng.

+ Chương 8: Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

+ Chương 9: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Chương 10: Báo cáo tài chính.

………………

+ Chương 15: Đặc điểm kế toán đơn vị xây lắp và đơn vị chủ đầu tư

Trích dẫn

Đặng Thị Loan. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, Kinh tế quốc dân, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình chế toán tài chính trong các doanh nghiệp Giáo trình quản lý tài chính côngĐầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn
Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệpGiáo trình quản lý tài chính côngĐầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:11 17/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vận hành hệ thống điện

Thứ Ba, 10:56 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Truyền lực

Thứ Ba, 10:53 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Nhiên liệu

Thứ Ba, 10:46 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Động cơ

Thứ Ba, 10:36 17/05/2022

Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp

Thứ Ba, 10:24 17/05/2022