Vận hành hệ thống điện

Cuốn sách được trình bày với phần lý thuyết một cách cô đọng, dễ hiểu. Các vấn đề được minh họa bởi các ví dụ cụ thể. Trình bày đại cương về hệ thống điện, chế độ nhiệt của thiết bị điện, đặc điểm kết cấu của các phần tử chính của hệ thống điện, chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện, điều chỉnh chất lượng điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện. Các vận hành nhà máy điện, trạm biến áp, cách vận hành đường dây, vận hành các thiết bị điện mạch thứ cấp, vận hành trạm phát điện diesel

Vận hành hệ thống điện

Trần Quang Khánh

Khoa học và kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Vận hành hệ thống điện là tập hợp các thao tác nhằm duy trì chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện đáp úng các yêu cầu chất lượng, tin cậy và kinh tế. Như đã biết, hệ thống điện bao gồm các phần tử có mối Hên hệ chặt chẽ với nhau. Sự làm việc tin cậy và kinh tế của hệ thống xuất phát từ sự tin cậy và chế độ làm việc kinh tế của từng phần tử.

Cùng với sự ra đời của các thiết bị công nghệ mới, những yêu cầu về vận hành các thiết bị điện nói riêng và hệ thống điện nói chung ngày càng trờ nên nghiêm ngặt. Cũng như đối với tất cả các thiết bị, vấn đề vận hành hệ thống điện trước hết cần phải được thực hiện theo đúng quy trình quy phạm.

Các quy trình sử dụng thiết bị do các nhà chế tạo cung cấp và hướng dẫn. Quy trình vận hành các phần tử của hệ thống được xây dựng trên cơ sở các quy trình sử dụng thiết bị có xét đến những đặc điểm công nghệ của hệ thống.

Nội dung cuốn sách trình bày trong 11 chương :

  • Ba chương đầu giới thiệu những vấn đề chung và đặc điểm kết cấu của các phần tử hệ thống điện
  • Ba chương tiếp theo, giới thiệu những vấn đề quan trọng về vận hành cải thiện chế độ hệ thống điện, như chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện, chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp;
  • Năm chương cuối giới thiệu các thao tác vận hành cụ thể trong nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện năng, mạch thứ cấp và trạm phát diesel

Trích dẫn

Trần Quang Khánh, Vận hành hệ thống điện, Khoa học và kỹ thuật, 2009

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Tài liệu liên quan

Vận hành hệ thống điệnĐiều khiển quá trìnhGiáo trình đo lường Điện và thiết bị đo
Vận hành hệ thống điệnĐiều khiển quá trìnhGiáo trình đo lường Điện và thiết bị đo

Mã QR

Vận hành hệ thống điện

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:56 17/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Truyền lực

Thứ Ba, 10:53 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Nhiên liệu

Thứ Ba, 10:46 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Động cơ

Thứ Ba, 10:36 17/05/2022

Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp

Thứ Ba, 10:24 17/05/2022

Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán

Thứ Ba, 10:10 17/05/2022